Minimumbedrag BOSA-regeling per 1 januari 2022 verlaagd

Woensdag 22 december 2021
Voor (duurzame) investeringen in de sportaccommodatie en de aanschaf van sportmaterialen kunnen verenigingen gebruikmaken van de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA). Het minimum aan te vragen subsidiebedrag wordt per 1 januari 2022 verlaagd van € 5.000 naar € 2.500. Daarmee wordt het voor verenigingen eenvoudiger om voor subsidie in aanmerking te komen.

De BOSA is bedoeld als stimulans voor verenigingen die investeren. De regeling subsidieert 20% van de kosten (inclusief BTW) voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. Bepaalde maatregelen op het vlak van energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit, klimaatadaptatie en veiligheidsbeleving worden extra gesubsidieerd. Daarvoor is zelfs een subsidie van 30% van de kosten mogelijk.

Minimale subsidiebedrag wordt € 2.500

Op dit moment geldt nog dat iedere subsidieaanvraag voor de BOSA minimaal € 5.000 subsidie moet bedragen. Uitgaande van 20% subsidie betekent dit dat je een kostenpost van zo’n € 25.000 moet hebben. Voor veel clubs was dit een té hoge drempel. Daarom is besloten het minimale subsidiebedrag te verlagen naar € 2.500, wat betekent dat er voor minimaal 12.500 euro moet worden geïnvesteerd.

In 2022 is € 75,5 miljoen beschikbaar

Er wordt in 2022 nog een aantal veranderingen doorgevoerd in de BOSA. Zo is de lijst met specifieke maatregelen die in aanmerking komen voor aanvullende subsidie (30% in plaats van 20%) aangepast. Er zijn enkele maatregelen toegevoegd, zoals een zonnewarmtecollector voor sportvelden, toegankelijkheidsmaatregelen voor buitensportvelden en gerecyclede sportveldondervloeren.

Ook is het subsidieplafond voor 2022 gepubliceerd. Er is volgend jaar € 75,5 miljoen beschikbaar (€ 3,5 miljoen minder dan in 2021).

Kijk voor meer informatie over de BOSA op de site van DUS-I en bekijk een overzicht van subsidiabele kosten.

Foto: Wikimedia (CC 4.0) Andre Hosper