Meetsysteem met laserstralen en heliumbellen helpen topschaatsers in jacht op goud

Dinsdag 02 maart 2021
Met het meetsysteem ‘Ring of Fire’ analyseerden TU Delft, NOC*NSF, KNSB en Innovatielab Thialf Nederlandse topschaatsers. Het meetsysteem is vorige week in Heerenveen gebruikt om luchtweerstand rondom bewegende schaatsers te meten en zichtbaar te maken.
De Ring of Fire is een tunnel met daarin duizenden zeepbellen gevuld met helium. De schaatsers rijden daar doorheen. Door deze bellen te belichten met een laser en met high speed camera’s heel snel foto’s te maken, is het mogelijk om de exacte luchtstroom rond de rijdende schaatsers in beeld te brengen. Wouter Terra, onderzoeker van de TU Delft en NOC*NSF, legt uit: “De Ring of Fire is uniek, omdat het als enige meetapparaat ter wereld de exacte luchtweerstand kan bepalen van een bewegende schaatser. Eerder was het alleen mogelijk om de luchtweerstand in een normale windtunnel te meten, waarbij de schaatser stil staat.’’ KNSB bondscoach Jan Coopmans: “Luchtweerstand is de grootste tegenstander die schaatsers moeten overwinnen. Hoe minder luchtweerstand, hoe sneller ze gaan. Dit state-of-the-art meetsysteem helpt in de zoektocht naar minder luchtweerstand en dus meer snelheid.’’

Arm op de rug of los

Sander van Ginkel, embedded scientist van de KNSB, legt het belang van deze meetmethode uit: “Tot nu toe konden we de luchtweerstand alleen visueel maken. Nu kunnen we de exacte luchtweerstand van verschillende houdingen tijdens het schaatsen meten. Zo  kunnen we een onderbouwde afweging maken gebaseerd op cijfers in plaats van op gevoel . We kunnen bijvoorbeeld kijken naar het verschil tussen met de arm los of met de arm op de rug schaatsen.’’

Samenwerking

Dat de Ring of Fire, uitgevonden door de TU Delft, bij de topschaatsers toegepast kon worden is te danken aan een samenwerking met NOC*NSF, KNSB en Innovatielab Thialf. Gezamenlijk helpen deze partijen de topschaatsers op weg naar goud met behulp van innovatie. Kamiel Maase, TeamNL prestatiemanager innovatie & onderzoek: ‘’Als NOC*NSF willen we zorgen dat TeamNL alles net even slimmer en beter doet dan de rest van de wereld. Daarom investeren we al jaren in onderzoek en innovatie. Ring of Fire is een prachtig voorbeeld van hoe wetenschap letterlijk naar de sportwereld, namelijk het ijs van Thialf, wordt gebracht. Zo pakken we voorsprong op weg naar de winterspelen van Beijing in 2022.’’ Bekijk hier de video van de Ring of Fire.