Inlineskaten Kunstrijden Langebaan / kortebaan Marathon Schoonrijden Shorttrack Schaatsen op natuurijs
‹ terug

Ledenraadsvergadering stemt in met nieuwe statuten KNSB

Gepubliceerd woensdag 4 oktober 2023

Bij de eerste ledenraadvergadering van het nieuwe schaatsseizoen op zaterdag 30 september stemde de ledenraad in met nieuwe statuten voor de KNSB die aansluiten bij de actuele wet- en regelgeving. In de statuten is ook een aantal andere zaken aangepast, waaronder het voorzitterschap van de vergaderingen van de ledenraad.

Ledenraadsleden hebben de wens uitgesproken om in de toekomst vanuit een initiërende rol bij te willen dragen aan statutenwijzigingen. Voor de agenda van de volgende vergadering is het voorstel ingebracht voor de vorming van een werkgroep met één ledenraadslid vanuit elk van de zeven gewesten en een vertegenwoordiger vanuit de atletencommissie. Met bestuurlijke ondersteuning van een lid van de raad van toezicht en inhoudelijke support van een lid van het bondsbureau. Het motto: ‘De werkgroep is van, voor en door de ledenraad’.  

Contributiewijziging

Meerdere verenigingen hebben aangegeven veel eerder dan 1 juli geïnformeerd te willen worden over aanpassingen van de KNSB-contributie, zodat zij de contributie aan hun leden op tijd kunnen bepalen. In een eerdere vergadering is besloten dat de jaarlijkse contributieverhoging voor leden wordt gebaseerd op de Consumenten Prijs Index (CPI) van de maand februari. De KNSB maakt deze inflatiecorrectie telkens in maart bekend. Een andere verhoging, bijvoorbeeld door wijzigingen van het lidmaatschap (een stelselwijziging), zal vooraf geagendeerd en besproken worden in de ledenraad, zodat deze daar over kan besluiten.

Thialf

De situatie van Thialf en de samenwerking blijven punten van aandacht en vooral zorg. Voor de toernooien en evenementen komend seizoen zijn afspraken gemaakt. Dat kost de KNSB meer geld.

Gezamenlijke bijeenkomst ledenraad, gewestelijke voorzitters en sectievoorzitters

Tijdens het World Cup Kwalificatietoernooi in Thialf komen ledenraad, voorzitters van de gewesten, voorzitters van de sectiebesturen, raad van toezicht en managementteam van de KNSB bij elkaar. Deze bijeenkomst heeft als doel om elkaar beter te leren kennen en de onderlinge samenwerking te stimuleren.

Grensoverschrijdend gedrag (GOG)

Thema van de presentatie en het gesprek is de vraag hoe ledenraadsleden het beste om kunnen gaan met grensoverschrijdend gedrag als ze hier in hun rol mee te maken krijgen. Bijvoorbeeld als ze er vragen over krijgen of er signalen of vermoedens worden geuit. GOG in de maatschappij en sport heeft terecht veel aandacht in de media en het maatschappelijk debat.

Het managementteam van het bondsbureau presenteerde in de ledenraadsvergadering hoe de KNSB een veilige, eerlijke en prettige omgeving wil bieden aan iedereen die schaatst, skatet of hieraan een bijdrage levert als vrijwilliger of betaalde kracht. Mensen kunnen GOG melden bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de vereniging, het gewest of de VCP van de KNSB. Ook kan melding worden gedaan bij het Centrum Veilige Sport Nederland, al dan niet anoniem.

De KNSB heeft op het bondsbureau sinds een jaar een kernteam GOG dat zich bezighoudt met beleid en aanpak van GOG. Juiste behandeling van meldingen, beschikbaarheid van goede nazorg en preventie vallen daaronder. De VCP van de vereniging of het gewest kan de KNSB-vertrouwenscontactpersoon als klankbord raadplegen.

Meer nieuws

KNSB start samen met MBO Rijnland in Leiden nieuwe opleiding voor Instructeur-2

''Waar zouden we zijn zonder vrijwilligers?''

Sinterklaas en Pieten op het ijs!

KNSB: 'Draag een helm! Dat doe je niet voor ons, maar voor je eigen veiligheid'

World Ice Skating Day: Ga lekker schaatsen, dat doet je goed!

Sven Kramer Academy brengt 10.000 kinderen op het ijs

naar het nieuwsoverzicht

Niks missen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven
Welke nieuwsbrieven wil je graag ontvangen?

Volg je ons al?

Vragen?

088 489 20 00

[email protected]

Alle contactgegevens >>

Heb je gevonden wat je zocht?