Ledenraad KNSB stelt Meerjarenstrategie 2028 én begroting 2021-2022 vast

Maandag 28 juni 2021

De Ledenraad van de KNSB heeft het jaarplan en de begroting voor 2021-2022 vastgesteld. Tevens stemde de Ledenraad in met de Meerjarenstrategie van de KNSB voor de periode tot 2028. Dat gebeurde op 26 juni in Utrecht, waar de Ledenraad voor de veertigste keer in zijn bestaan bijeenkwam. 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is e4a454d9-ledenraad_dsc5440-1024x682.jpg

Voor het eerst sinds anderhalf jaar, waarin online vergaderen via Teams een redelijk alternatief bleek, was dit weer een live ontmoeting op het Bondsbureau van de KNSB. En dat voelde goed. Zonder mondkapjes, wel met een sneltest vooraf, want voorzichtigheid blijft geboden in de coronapandemie.

De Ledenraad ging zaterdag allereerst akkoord met een omvangrijk pakket wijzigingen van de (wedstrijd)reglementen. Die betroffen bijna alle disciplines: langebaan, kunstrijden, marathon en shorttrack. Hierover verschijnt later deze week een apart nieuwsbericht.

De Ledenraad stemde in met twee belangrijke beleidsstukken. Allereerst was dat het Jaarplan 2021-2022 en de bijbehorende begroting. Duidelijk is dat het olympisch seizoen er een vol uitdagingen is, zowel sportief als financieel. Het motto bij alles wat de bond doet, blijft ook in het komende seizoen: Samen voor het schaatsen en skaten.

De wijze waarop de KNSB dit in de praktijk brengt, krijgt de laatste jaren unanieme steun vanuit de Ledenraad. Dat blijkt ook nu het geval. De bondsbrede inspanningen zijn niet alleen gericht op optimale resultaten in de topsport, maar ook in de wedstrijdsport en breedtesport. 

Het draait niet alleen om het behalen van aansprekende resultaten bij de Spelen van Beijing 2022, maar ook om (onder meer) het verder professionaliseren van talentontwikkeling, het weer oppakken van de wedstrijdsport na corona, inhaken op de populariteit van het inlineskaten en het op peil houden van de ledenaantallen bij verenigingen. 

Dat alles wil de KNSB bereiken in samenwerking met alle partijen die in de schaats- en inlineskatesport een rol spelen. Om die ambities waar te maken, is iets meer geld nodig dan er naar verwachting binnenkomt. De Ledenraad stemt hiermee in, omdat het verlies binnen de perken blijft en kan worden aangevuld vanuit het weerstandsvermogen. Dat is afgelopen (corona)seizoen ook gelukt, blijkt uit de meest recente kwartaalcijfers.

Na het vaststellen van de plannen komend boekjaar, dat bij de KNSB loopt van 1 juli tot 1 juli, stemde de Ledenraad ook unaniem in met de Meerjarenstrategie 2021-2028. Een belangrijk besluit, waarin de koers voor de komende acht jaar wordt uitgestippeld. Het leidende motto voor deze periode blijft onveranderd: Samen voor het schaatsen en skaten.

In dat samenspel ligt de focus van de KNSB de komende jaren op de volgende drie strategische hoofdthema’s: sport en klimaatverandering, aantrekkelijke sport en  toonaangevende sport. Deze thema’s zijn handzaam samengevat in een Koerskaart en bijbehorende Aanpakkaart.

De komende weken en maanden zal de KNSB de inhoud hiervan delen met zijn medewerkers, vrijwilligers, gewesten, secties en verenigingen, sponsors, commerciële teams, ijsbanen, overheden en vele andere stakeholders. De meerjarenstrategie wordt de komende jaren steeds concreet uitgewerkt in driejarenplannen, te beginnen met dat voor 2022-2025.