Ledenraad KNSB stelt jaarrekening 2020-2021 vast

Dinsdag 21 december 2021

De Ledenraad van de KNSB heeft op 16 december de jaarrekening 2020-21 unaniem goedgekeurd. Directeur-bestuurder Herman de Haan gaf een heldere toelichting op de cijfers van het voorbije boekjaar, waarin vanwege de coronapandemie de tering naar de nering werd gezet. 

Waar rode cijfers waren begroot, kon de KNSB het boekjaar afsluiten met een positief resultaat van 144.000 euro. Hiermee is het weerstandsvermogen verder aangesterkt, dat nu ruim 2,8 miljoen euro bedraagt. Vanuit de Ledenraad kwamen complimenten voor de wijze waarop de KNSB tijdens coronapandemie acteert. De jaarrekening en het bestuursverslag zijn samengebundeld in het publieksjaarverslag 2020-2021 van de KNSB, dat hier te lezen valt.

De Ledenraad kreeg ook een update van de Meerjarenkoers 2021-2028, waaruit zeven ambities zijn gekozen die de KNSB als eerste gaat aanpakken. Het topsportmodel moet een duurzaam karakter houden. Ook bij het kunstrijden en inlineskaten wil de KNSB terug naar de wereldtop. De bond wil fans nog sterker aan zich binden via interactieve middelen. De KNSB onderzoekt hoe de bond zich in gaat zetten voor voldoende, bereikbare en duurzame schaats- en skate-accommodaties. 

Ook wil de bond innovaties stimuleren, zodat er bij minimale vorst al op natuurijs geschaatst kan worden. Tenslotte wil de bond duidelijk in kaart brengen wat wensen en behoeftes zijn van diverse doelgroepen, om zo invulling te geven aan het begrip inclusieve sport en schaatsen en skaten voor nog meer mensen aantrekkelijk en bereikbaar te maken. De eerste aanzet is nu gegeven voor een vierjarenplan (2022-2026), waarin concrete stappen komen te staan om al deze ambities te verwezenlijken. 

De Ledenraad heeft de afgelopen maanden zijn eigen functioneren geëvalueerd. Dit krijgt een vervolg in de vorm van gesprekken die de ledenraadsleden met het netwerk binnen de KNSB. Onder het motto ‘de ledenraad komt naar je toe’ gaan alle leden hun contacten aanboren. 

De Ledenraad nam aan het eind van zijn 41ste vergadering afscheid van David Pos, die vele jaren het gewest Noord-Holland/Utrecht vertegenwoordigd heeft. Hij kreeg woorden van dank toegesproken door voorzitter Pieter de Kroon.