Ledenraad KNSB stelt jaarplan en begroting 2020 -2021 vast

Zaterdag 27 juni 2020
De Ledenraad van de KNSB heeft vandaag de begroting en het jaarplan voor 2020 -2021 vastgesteld. Vanwege de coronasituatie wordt het een seizoen vol onzekerheden, waaraan de KNSB begint zonder opvolger voor scheidend hoofdsponsor KPN. Afgesproken is om het verlies in 2020 – 2021 te beperken en in organisatorisch en sportief opzicht zoveel mogelijk koers te houden. Samen(werken) voor het schaatsen blijft het motto bij alles wat de KNSB doet, ook in het Thialf-dossier, zo staat in het jaarplan. De voorbereidingen op de olympische winterspelen 2022 voor langebaan en shorttrack blijven zoveel mogelijk overeind. Ook de KNSB bereidt zich voor op kampioenschappen en evenementen die zonder (of met weinig) publiek moeten worden verreden. In het jaarplan staat overeind dat de KNSB ook in de 1,5 meter-samenleving een aantrekkelijk aanbod van wedstrijden, competities en NK’s realiseert. De KNSB zal zich inzetten voor voldoende beschikbaarheid van ijs en asfalt. Komende periode krijgt ook de meerjarenvisie 2020 – 2028 definitief vorm. Dat alles gebeurt met een flexibele organisatie, waarin gewerkt wordt met respect voor elkaar, motivatie en plezier. Reglementen In zijn 35ste vergadering (digitaal via Teams) stelde de Ledenraad ook een reeks reglementswijzigingen vast, zowel voor langebaan, marathon als kunstrijden. De verandering die het meest in het oog springt, is het herinvoeren van twee 500 meters bij nationale afstandswedstrijden. Hiermee komt de KNSB tegemoet aan een wens onder atleten.