Ledenraad KNSB kwam bijeen in Thialf

Woensdag 05 oktober 2022

De Ledenraad van de KNSB heeft op 1 oktober in Thialf zijn 44ste vergadering gehouden. Voor deze locatie was gekozen, omdat in het Heerenveense ijsstadion het NK Clubs werd afgewerkt. Dit bood de Ledenraadsleden de kans om dit langebaantoernooi bij te wonen.

De Ledenraad stelde een aantal wijzigingen voor het nationaal Wedstrijdreglement vast, zowel bij langebaan als shorttrack en kunstrijden. Deze wijzigingen waren nodig om de nationale regels weer volledig te laten aansluiten op gewijzigde reglementen van de ISU. Dit is het resultaat van het ISU Congres, dat afgelopen zomer plaatsvond in Phuket. Bij langebaan gaat dit vooral over de teamonderdelen en bij shorttrack was afschaffing van het allround kampioenschap het belangrijkste thema. 

Herman de Haan, directeur-bestuurder van de KNSB, gaf een korte toelichting op enkele actuele kwesties, zoals de energiecrisis en het effect daarvan op de ijsbanen. De KNSB heeft hierover samen met onder meer de Vereniging Kunstijsbanen Nederland en sportkoepel NOC*NSF de noodklok geluid. De huidige situatie toont aan dat verduurzaming van de ijsbanen versneld moet plaatsvinden en om voor de korte termijn is een noodfonds nodig om exploitanten de winter door te helpen. 

De Ledenraad kreeg een financiële update: de KNSB zit qua inkomsten op schema om de begroting voor het seizoen 2022 – 2023 te halen. Herman de Haan lichtte ook toe welke stappen de KNSB zet om, in lijn met NOC*NSF, grensoverschrijdend gedrag in de schaatssport te voorkomen.

De Ledenraad heeft Pieter de Kroon (voorzitter), Jolle Landman en Ton Lekkerkerker herbenoemd als leden van de Raad van Toezicht. Zij maken al zes jaar deel uit van de RvT en de Ledenraad heeft hun functioneren de afgelopen maanden uitvoerig geëvalueerd. De conclusie was unaniem dat het drietal zijn werk mag voortzetten. De RvT bestaat verder uit Bianca Knispel en Marjon Kaper.

De Ledenraad heeft ook zijn eigen functioneren uitgebreid geëvalueerd onder de bezielende leiding van hoogleraar Steven ten Have. Dat proces is nu afgerond en te bevindingen zijn vastgelegd in een inspirerende notitie, die de Ledenraad handvatten geeft om de toekomst vol zelfvertrouwen en bezieling in te gaan.