Inlineskaten Kunstrijden Langebaan / kortebaan Marathon Schoonrijden Shorttrack Schaatsen op natuurijs
‹ terug

Ledenraad KNSB handhaaft voorlopige begroting

Gepubliceerd zaterdag 1 oktober 2016

Historisch moment in de schaatssport: schaatsbond ’switcht’ van bestuursmodel

De Ledenraad heeft vandaag in Utrecht de voorlopige begroting van de KNSB voor 2016-2017 gehandhaafd. Na de eerste kwartaalrapportage van de KNSB wordt eind oktober bekeken of en zo ja welke begrotingswijzigingen worden ingevoerd. Ook is besloten dat het projectteam dat in mei was gestart, en bestond uit teams, atleten, gewesten en de KNSB, wordt uitgebreid. Dit team krijgt de opdracht om de benodigde activiteiten voor de gehele breedte van de schaatssport in kaart te brengen. Doel hiervan is om tot een duurzame inrichting van de schaats- en skatesport op de lange termijn te komen.  

De Ledenraad van vandaag was trouwens een historisch moment in de schaatssport. Eigenlijk ook in de historie van de Nederlandse sport, want de KNSB voerde als tweede sportbond na de KNVB het Raad van Bestuur-model in. De ’switch’ van bestuursmodel gebeurt in het jaar dat de KNSB 134 bestaat. En dan is het natuurlijk aardig om even de historie in te duiken. In die 134 jaar heeft de KNSB liefst 32 voorzitters gehad. De Raad van Toezicht van de KNSB bestaat uit Pieter de Kroon (voorzitter), Ineke Donkervoort, Jolle Landman, Ton Lekkerkerker en Kees Rutten. Theo Fledderus is door de Raad van Toezicht benoemd tot directeur-bestuurder.

Na de installatie van de Raad van Toezicht werd op passende manier afscheid genomen van de leden van het laatste KNSB-bestuur. Voorzitter Roel Dekker, secretaris Bart Jonkers, penningmeester Geert-Jan Wouters en AB-lid Sippy Tigchelaar werden voor hun verdiensten binnen de schaatssport benoemd tot Lid van Verdienste.

Omdat ook de financiële commissie van de KNSB ophoudt te bestaan werd ook Jan Groot in het zonnetje gezet. Hij was bijna elf jaar voorzitter van de commissie en maakte daarvoor deel uit van de Commissie Kernploegen van de KNSB (de latere Commissie Topsport). Groot kreeg voor zijn verdiensten binnen de schaatssport de ’Blijk van Erkenning’.

Voorlopige begroting blijft van kracht

Voor de Raad van Toezicht officieel werd geïnstalleerd en afscheid werd genomen van het Algemeen Bestuur, stond de begroting 2016-2017 van de KNSB centraal. Doordat de inkomsten van de KNSB in de afgelopen twee jaar daalden van ruim 16 miljoen naar 12 miljoen euro, moest de schaatsbond fors ingrijpen, zo ook in de begroting. Zo werd er noodgedwongen 30% bezuinigd op het personeel op het bondsbureau en is de premiepot voor de schaatsers gekort. Belangrijkste insteek bij de huidige voorlopige begroting van de KNSB was het borgen van de topsportprogramma’s en behoud en ontwikkeling van de breedtesport binnen alle disciplines.

Geen begrotingswijzigingen ingevoerd

De voorstellen van de KNSB om de pijn voor enkele partijen te verzachten zijn niet in stemming gebracht, omdat de Ledenraad heeft besloten op 27 oktober eerst het eerste kwartaal te willen evalueren. Hiertoe kon ook worden besloten, omdat de premiepot pas aan het einde van het seizoen wordt uitgekeerd. Ook zal de komende periode worden bekeken welke ondersteuning gewesten nodig hebben om hun rol in de regio te kunnen versterken.

De urgentie wordt wel gevoeld als het gaat om de licentieafspraken met de topteams langebaan. Er is afgesproken dat praktische afspraken worden gemaakt met de teams over welke dienstverlening zij gezamenlijk afnemen van de KNSB; en op basis daarvan wordt de licentiebijdrage bijgesteld. Dit bedrag wordt dus lager als teams gezamenlijk minder diensten afnemen van de KNSB. Met de VPS (Vereniging Professionele Schaatsteams), waarvan de voorzitter aanwezig mocht zijn bij deze Ledenraadsvergadering, is afgesproken om hier op korte termijn met de teams over door te praten.

Directeur-bestuurder Theo Fledderus: “Ik ben blij dat we zo openhartig met elkaar hebben gesproken en ik voel gelukkig weer onderlinge verbinding. Als KNSB zijn we er voor de hele schaatssport. We willen het beste schaatsland ter wereld blijven en topprestaties mogelijk maken in alle disciplines. Tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat we voldoende trainers kunnen blijven opleiden om kinderen te leren schaatsen en schaatsers en fans kunnen laten genieten van onze mooie sport. Deze volle breedte vormt de basis van onze huidige begroting en organisatie, maar ook de basis om samen met alle partijen naar de toekomst van de schaatssport te kijken. Ik ben blij met het draagvlak bij alle partijen om dit gezamenlijk te doen voor de volle breedte van de sport. Het zal een lastige klus worden, maar bij iedereen wordt de urgentie gevoeld om dit op te pakken.”

ONDERSCHRIFT FOTO: Na de installatie van de Raad van Toezicht werd op passende manier afscheid genomen van de leden van het laatste KNSB-bestuur. V.l.n.r: secretaris Bart Jonkers, voorzitter Roel Dekker, AB-lid Sippy Tigchelaar en penningmeester Geert-Jan Wouters werden voor hun verdiensten binnen de schaatssport benoemd tot Lid van Verdienste. Foto: KNSB / Huub Snoep

 

Meer nieuws

50e KNSB Ledenraad

Het skateseizoen is begonnen

WIJV uit Winterswijk: van bijna-dood naar voorbeeldclub

Wereldtop shorttrack keert alweer snel terug in Nederland

Jarige Bornse Schaats- en Skeelervereniging schaatst voor hartekind Lois

Niki Wories: ‘Sporters helpen waar we kunnen’

naar het nieuwsoverzicht

Niks missen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven
Welke nieuwsbrieven wil je graag ontvangen?

Volg je ons al?

Vragen?

088 489 20 00

[email protected]

Alle contactgegevens >>

Heb je gevonden wat je zocht?