Ledenraad buigt zich over ongebonden sporters

Vrijdag 21 februari 2020
Hoe bevorderen wij dat ongebonden en anders georganiseerde sporters vaker en met nog meer plezier schaatsen en inlineskaten? En hoe kunnen wij, verenigingen en KNSB, daar een rol in spelen? Daarover boog de Ledenraad van de KNSB zich vanavond, tijdens zijn 34ste vergadering op het bondsbureau in Utrecht. De KNSB sprak acht jaar geleden de ambitie uit om die ongebonden schaatsers meer aan zich te binden. Dat is nauwelijks gelukt, wel worden nu met de Sprint-app goede resultaten geboekt. De KNSB is nu bezig om een nieuwe meerjarenvisie (tot 2028) te ontwikkelen. Daarin krijgen de ongebonden en anders georganiseerde sporters opnieuw aandacht. Vanavond discussieerde de Ledenraad in vier werkgroepjes over dit thema. Directeur-bestuurder Herman de Haan gaf, ter inspiratie, inzicht in de aanpak van de KNZB. De zwembond biedt ongebonden sporters betaalde trainingen, cursussen en clinics aan. Verenigingen, die de trainers leveren, profiteren daarvan. Het voorbeeld gaf veel stof tot discussie. Uit de vier sessies kwamen diverse suggesties over hoe in te spelen op de groeiende groep ongebonden schaatsers en inlineskaters. Enkele trefwoorden: zorg voor een aantrekkelijk, kwalitatief goed aanbod op maat, een warme ontvangst, leg het accent op plezier en een gezonde leefstijl, speel in op veiligheid en natuurijs (in het buitenland) en benut het (laagdrempelige) inlineskaten. De uitkomst van de brainstormsessie wordt meegenomen bij de ontwikkeling van de KNSB-meerjarenvisie, waarover de Ledenraad ook kort werd bijgepraat. Onlangs is begonnen met het nationale schaats- en inlineskate-onderzoek, dat in opdracht van de KNSB wordt uitgevoerd door het Mulier Instituut. De Argumentenfabriek ondersteunt de KNSB bij de verdere ontwikkeling van de nieuwe meerjarenvisie. De financiële rapportage over het tweede kwartaal van het huidige boekjaar (2019 – 2020) stemde de Ledenraad gerust. De algemene lijn is dat de opbrengsten iets achterblijven op begroting. Daarop is al ingespeeld door te sturen op verlaging van kosten waar dat kan. Het doel is om dit boekjaar 241.000 euro over te houden, waarmee het weerstandsvermogen verder kan worden versterkt. De verwachting is nog steeds dat dit resultaat behaald kan worden.