Inlineskaten Kunstrijden Langebaan / kortebaan Marathon Schoonrijden Shorttrack Schaatsen op natuurijs
‹ terug

KNSB met Raad van Toezicht-model op weg naar 2020

Gepubliceerd zaterdag 28 juni 2014

De KNSB kan het nieuwe bestuursmodel gaan uitrollen. De Ledenraad ging vandaag tijdens de 140ste Algemene Vergadering van de schaatsbond, gehouden op De Vechtsebanen in Utrecht, unaniem akkoord met de invoering van het nieuwe managementmodel en de bijbehorende rollen, taken en bevoegdheden. De centrale organen in het nieuwe model zijn een Raad van Toezicht, de Ledenraad en een directeur-bestuurder.

Het nieuwe bestuursmodel zal het komende half jaar verder worden uitgewerkt, waarna er tijdens de Ledenraad komende december een definitieve klap op kan worden gegeven. Vervolgens dienen de functies te worden ingevuld.

Aangezien de Ledenraad representatief dient te zijn voor de achterban, zal de Ledenraad een nieuwe samenstelling krijgen en gaan bestaan uit leden uit gewesten, disciplines en topsportafgevaardigden-atleten. De precieze aantallen per categorie moeten nog worden vastgesteld.

Rol ijs- en skatebanen

In het nieuwe model zullen ook de ijs- en skatebanen een belangrijke rol gaan spelen. Als zogenoemde ’netwerken’, waar gebruikers, verenigingen en externe belanghebbenden samenkomen, moet daar de sportparticipatie aangejaagd gaan worden.
De gewesten zullen in de nieuwe situatie onder andere als katalysator voor de vitale ontwikkeling van die netwerken gaan dienen.

Voor de totale invoering van het nieuwe besturingsmodel is maximaal twee jaar uitgetrokken.
Na de invoering van het model zal na een periode van maximaal vier jaar de bestuurlijke organisatie opnieuw worden geëvalueerd.

Versterking Algemeen Bestuur

Ledenraad 28062014 Roel Dekker

Om de komende transitie van het bestuursmodel en andere dossierstukken goed te kunnen managen en begeleiden werd het Algemeen Bestuur (AB) in mei jl. al versterkt met een viertal leden, waaronder een vertegenwoordiger namens de atleten.

Omdat er vertrouwen is dat het Algemeen Bestuur in de versterkte samenstelling voldoende ervaring en kennis heeft om vorm te geven aan de voorliggende periode van transitie, ging de Ledenraad mee in het voorstel om de vacante functie van voorzitter weer te laten innemen door een statutair lid. Om die reden werd AB-lid Roel Dekker benoemd tot preses.
Sinds het terugtreden van Doekle Terpsta vorig jaar augustus werd die rol tijdelijk ingevuld door Jan Loorbach, die de AB- en Ledenraadvergaderingen voorzat als onafhankelijk technisch voorzitter.
Voor de aftredende secretaris Albert Hazelhoff en penningmeester Jan Bolt werden Bart Jonkers en Geert Jan Wouters benoemd.

Het Algemeen Bestuur ziet er tot uiterlijk 1 mei 2015 als volgt uit:

Dit bestuur zal, nadat de werving en selectie van het nieuwe Raad van Toezicht-model is afgerond (najaar 2014), de overdracht naar het nieuwe model verzorgen. Dit model moet uiterlijk 1 mei volgend jaar zijn afgerond.

Jaarplan en begroting

Ledenraad 28062014 Dekker-Bolt-LoorbachHet Jaarplan en de begroting voor 2014-2015 kregen pas na een flinke inhoudelijke discussie het mandaat van de Ledenraad. Echter wel een mandaat waarbij is afgesproken dat er regelmatig gemonitord zal worden om de processen en geldstromen te kunnen beheersen.

Omdat de sponsorgelden en de subsidie-inkomsten ook bij de KNSB teruglopen, maar stilstand achteruitgang betekent, werd er namelijk een ambitieus jaarplan opgesteld met een dito begroting. “Je hebt het over een bond in transitie. En dan moet je durven investeren om je toekomst veilig te stellen”, benadrukte algemeen directeur Paul Sanders. En dat durven investeren betekent in dit geval dat aanspraak gemaakt wordt op de reserves van de KNSB, want de begroting 2014-2015 gaat uit van een negatief resultaat van – 440.000 euro.

De belangrijke projecten voor het komende jaar zijn onder andere:

Het zijn projecten die voortvloeien uit het strategisch plan ‘De KNSB op weg naar 2020’ en aansluiten bij het visiedocument ‘Van Podium tot Podium’.

Paul Sanders tot slot: “De sportwereld is aan het veranderen. We staan daarom ook op een kruispunt. Maar als ik dan zie waar we als KNSB mee bezig zijn, dan zie ik de toekomst vol vertrouwen tegemoet.”

Foto 1: Roel Dekker, de nieuwe voorzitter van de KNSB, aan het woord op de Ledenraad in Utrecht.

Foto 2: V.l.n.r.: Roel Dekker, de nieuwe voorzitter van de KNSB, Jan Bolt en Jan Loorbach. De laatste was tijdelijk technisch voorzitter van de KNSB.

Meer nieuws

KNSB start samen met MBO Rijnland in Leiden nieuwe opleiding voor Instructeur-2

''Waar zouden we zijn zonder vrijwilligers?''

Sinterklaas en Pieten op het ijs!

KNSB: 'Draag een helm! Dat doe je niet voor ons, maar voor je eigen veiligheid'

World Ice Skating Day: Ga lekker schaatsen, dat doet je goed!

Sven Kramer Academy brengt 10.000 kinderen op het ijs

naar het nieuwsoverzicht

Niks missen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven
Welke nieuwsbrieven wil je graag ontvangen?

Volg je ons al?

Vragen?

088 489 20 00

[email protected]

Alle contactgegevens >>

Heb je gevonden wat je zocht?