Inlineskaten Kunstrijden Langebaan / kortebaan Marathon Schoonrijden Shorttrack Schaatsen op natuurijs
‹ terug

KNSB-ledenraad blikt terug op corona-seizoen en kijkt vooruit

Gepubliceerd dinsdag 30 maart 2021

“Het onmogelijke mogelijk gemaakt.” Dat was de conclusie van de 39e KNSB-ledenraadvergadering van donderdag 25 maart over het schaats- en inlineskateseizoen tot nu toe. Een vergadering die vanwege corona opnieuw online plaatsvond. In de sessie blikten het managementteam en de ledenraad echter niet alleen terug, maar juist ook vooruit naar de belangrijke sportieve en maatschappelijke uitdagingen voor de KNSB de komende jaren.

Terugblik 2020-2021
Ondanks de coronamaatregelen is de KNSB er samen met vele partners in geslaagd om volledig coronaproof veertien nationale en internationale toptoernooien te organiseren voor het langebaanschaatsen, shorttrack, kunstrijden en inlineskaten. De sporten hebben mede dankzij de boodschappen #bliijfthuis #kijkschaatsen en de vele Nederlandse successen nóg meer media-aandacht gekregen dan het al zeer hoge bereik in reguliere jaren. Met name de organisatie van de ISU-bubbel was een vooraf onmogelijk geacht kunststukje van internationale allure. Voor het NK-marathon op natuurijs waren de voorbereidingen afgerond, maar er kwam uiteindelijk geen groen licht van de overheid.

Medio februari was heel Nederland in de ban van schaatsen op natuurijs, voor het eerst sinds 2013. Miljoenen landgenoten kwamen opgelucht hun huis uit om corona even te vergeten en te genieten van schaatsen op natuurijs, ons nationaal cultureel erfgoed. De KNSB gaf via de eigen kanalen en in de media het advies om voorzichtig te zijn én in deze coronatijd dicht bij huis te blijven. Wijs op Natuurijs was de boodschap. Positief is ook dat de sterk gestegen populariteit van het inlineskaten van vorig jaar zich dit jaar nog sterker lijkt door te zetten. Uiteraard blijft de KNSB haar achterban informeren en ondersteunen om zo goed mogelijk door de coronaperiode te komen.

Meerjarenambities
De afgelopen maanden heeft het managementteam van de KNSB een zogenaamde koerskaart voor de periode 2021-2028 ontwikkeld. In een aantal sessies zijn drie strategische thema’s en hoofdambities gedefinieerd en uitgewerkt: ’Toonaangevende sport’, ‘Aantrekkelijke schaats- en inlinesport’, en ‘Schaatssport en klimaatverandering’. De ledenraad steunt en omarmt de uitwerking van de kernthema’s voor het langetermijnbeleid en gaat het onderwerp ‘organisatie en samenwerking’ op de agenda zetten als de lange termijnkoers later dit jaar definitief is vastgesteld.

De drie thema’s zijn in een aantal bijeenkomsten getoetst bij externe experts afkomstig uit topsport, marketing, openbaar bestuur, breedtesport, verenigingen, diversiteit en inclusiviteit. Dit bleek zeer waardevol en leverde nieuwe inzichten op, gecombineerd met de uitkomsten van een groot marktonderzoek door het Mulier Instituut naar de motieven en drijfveren van beoefenaren en volgers van de schaats- en inlineskatesport, alsmede een onderzoek onder de KNSB-verenigingen.

De koerskaart gaat de basis vormen voor de komende jaren, met daarbij een compact document dat de ledenraad in de vergadering van 25 juni kan vaststellen, nadat de Raad van Toezicht dit eerder besproken en goedgekeurd heeft. Voor eind 2021 volgen dan het meerjarenplan en de begroting voor 2022 – 2024.

Kernvragen
Tijdens de ledenraadbijeenkomst hebben het managementteam en de ledenraad vruchtbaar met elkaar van gedachten gewisseld over drie kernvragen en afwegingen die de basis vormen voor de koerskaart:

Het managementteam gaat nog een extra brainstormsessie organiseren, waarin met een aantal ledenraadsleden verder de diepte ingegaan wordt.

Zelfevaluatie Ledenraad
De huidige en recent teruggetreden leden van de ledenraad hebben recent een onlinevragenlijst ingevuld om het functioneren van de ledenraad in de periode van 2017 tot nu te evalueren. Er volgt ook nog een bijeenkomst waarin de ledenraad hierover in gesprek gaat, met een externe deskundige.

Reglementswijzigingen inlineskaten
De ledenraad heeft ingestemd met diverse wijzigingen in het nationaal wedstrijdreglement inlineskaten. Het betreft correcties van onvolledige aanpassingen en vertalingen uit het internationale reglement van World Skate in het verleden. Ook zijn specifieke bepalingen aangepast om deze beter te laten aansluiten op de praktijk. De wijzigingsvoorstellen zijn tot stand gekomen na raadpleging van diverse experts. De nieuwe aangepaste Reglementen zijn met ingang van 1 april 2021 van toepassing. Na publicatie van het internationale reglement 2021 (richtlijn april 2021) worden eventuele wijzigingen in het Nederlandse reglement die daaruit voortvloeien aanpast met een addendum 2021.

Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen (WBTR)
Een belangrijk onderwerp voor het besturen en toezicht van verenigingen en stichtingen is de Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen (WBTR) die per 1 juli 2021 in werking treedt. In deze wet zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil hiermee voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Hiervoor moeten ook de statuten worden aangepast. Daarvoor is vijf jaar de tijd, tot 1 juli 2026. De KNSB gaat zijn leden actief informeren en ondersteunen in dit traject.

Meer nieuws

Vacature: Management Assistent

Koen Hakkenberg nieuwe coach Wadro KNSB Talent Team Noord shorttrack

KNSB neemt afscheid van assistent-bondscoach Annie Sarrat

50e KNSB Ledenraad

Het skateseizoen is begonnen

WIJV uit Winterswijk: van bijna-dood naar voorbeeldclub

naar het nieuwsoverzicht

Niks missen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven
Welke nieuwsbrieven wil je graag ontvangen?

Volg je ons al?

Vragen?

088 489 20 00

[email protected]

Alle contactgegevens >>

Heb je gevonden wat je zocht?