KNSB introduceert online kennisplatform voor verenigingsbestuurders

Dinsdag 01 maart 2022

Om verenigingsbestuurders van schaats- en inlineskateverenigingen beter te ondersteunen lanceert de KNSB samen met NOC*NSF en elf andere sportbonden een online kennisplatform voor sportbestuurders: sportbestuurdersplatform.nl

Jurre Trouw, manager Sportparticipatie van de KNSB, licht toe: “Als bestuurder van schaats- en inlineskateverenigingen heb je vaak al je handen vol om de vereniging te runnen om leden plezier te laten beleven aan de sport. Daarnaast wil je misschien wel nieuwe plannen ontwikkelen voor ledenwerving, het gesprek aangaan met de gemeente voor ondersteuning of een nieuwe accommodatie realiseren. Onze medewerkers helpen hier jullie uiteraard heel graag bij, maar wij zijn niet altijd ervaringsdeskundige of kunnen niet op de hoogte zijn van de lokale situatie. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar mogelijkheden om ervaringen aan elkaar te verbinden om kennis tussen verenigingen uit te laten wisselen. Hierbij geloven wij nadrukkelijk in de kracht van de verschillende sporten. Immers de bestuurstaken zijn identiek, het netwerk binnen een gemeente universeel alleen staan onze sporters op schaatsen of skates i.p.v. op een hockeyveld. Kortom, de kennis is vaak al wel beschikbaar bij andere sportverenigingen en die ervaringen en voorbeelden kun je als bestuurder goed gebruiken. Via het Sportbestuurdersplatform sta je dus in verbinding met vele andere sportbestuurders en kun je onderling kennis uitwisselen op bijv. thema’s als accommodatie, communicatie, clubkader en ledenwerving. Zo versterk je elkaar én kun je je verenigingsactiviteiten efficiënter opzetten.”

Start met een pilot 
Het traject begint met een pilot om eerste ervaringen op te doen. De KNSB vraagt bestuurders om hieraan actief deel te nemen door wekelijks een online vraag te stellen of beantwoorden, zodat er waardevolle informatie op het platform komt. Zij koppelen hun bevindingen over het sportbestuurdersplatform terug aan de KNSB. In de loop van de tijd nemen steeds meer bestuurders van sportverenigingen deel, zodat het uitgroeit tot een grote landelijke vraagbaak.

Doe je mee?
Deelnemen aan de pilot:

Heb je nog vragen over het platform? Dan kun je deze ook stellen aan Henriët Wardenier via [email protected] .