KNSB houdt weer clubsessie over VSK

Donderdag 16 februari 2023

De KNSB houdt op 6 maart a.s. weer een clubsessie over het thema veilig sportklimaat (VSK).  Plaats van handeling is het schaatscafé in IJsbaan De Scheg in Deventer. De bijeenkomst, bedoeld voor verenigingsbestuurders en vrijwilligers, duurt van 19.00 – 22.00 uur. Aanmelden kan via dit inschrijfformulier.

Iedere schaatser of skater moet veilig en onbekommerd kunnen sporten. Een veilig sportklimaat, dat streven we allemaal na. Via preventieve maatregelen willen wij grensoverschrijdend gedrag tot een minimum beperken. Veel verenigingen in de schaats- en skatewereld hebben het onderwerp al op de (bestuurs)agenda staan, maar hoe ga je hiermee nu actief en effectief aan de slag?

Dit vraagstuk staat centraal bij de clubsessie in Deventer, die volgt op een succesvolle reeks bijeenkomsten eind november. Ook in Deventer zal Erik Beuker van het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) een inleiding houden. Als projectleider VOG/Sociaal Veilig Sportklimaat geeft hij deelnemers handvatten en tips mee om bij hun vereniging met dit thema aan de slag te gaan. Hij bespreekt valkuilen en laat zien hoe je obstakels samen kunt overwinnen. Dit alles onder het motto: ‘je hoeft het niet alleen te doen’.

Wat heb je nodig om invulling te geven aan een veilig schaats- en skateklimaat, tegen welke knelpunten loop je aan? Waarom maken nog maar weinig schaats-/skeelerverenigingen gebruik van de gratis-VOG-regeling? Wat kun je leren van verenigingen die hiermee (ook) al volop aan de slag zijn? Hoe kan de KNSB en/of het CVSN je hierbij ondersteunen?

Op deze vragen krijg je tijdens de clubssessie een antwoord. En heb je zelf een dringende vraag, dan kan die uiteraard worden gesteld. Het is de bedoeling dat je van elkaar leert en inspiratie opdoet om echt werk te kunnen maken van een veilig schaats- en skateklimaat. Helaas moest de VSK-sessie in Breda (13 februari) worden afgelast vanwege te weinig aanmeldingen. De KNSB rekent op meer animo voor de sessie in Deventer.

Wie als bestuurslid of vrijwilliger van een bij de KNSB aangesloten vereniging wil deelnemen aan de VSK-bijeenkomst op 6 maart in Deventer, kan zich aanmelden via dit inschrijfformulier.