KNSB gaat extra inzetten op een veilig schaats- en skateklimaat

Donderdag 04 februari 2021
Onder het motto ‘Samen voor een veilig schaats- en skateklimaat’ gaat de KNSB extra inzetten om samen met de verenigingen voor alle sporters een veilig sportklimaat te bieden. Leden en andere stakeholders van de KNSB worden uitgebreid geïnformeerd over wat er komt kijken bij schaatsen en skaten in een veilige omgeving. Het initiatief is een verlengstuk van het doorlopende programma Veilig Sportklimaat van NOC*NSF en alle sportbonden, waaronder ook de KNSB.
Onbezorgd sporten moet de standaard zijn voor iedereen. De komende maanden gaat de KNSB het thema extra onder de aandacht brengen bij de bestuurders van de schaats- en skateverenigingen met de vraag om het onderwerp te behandelen bij een bestuursvergadering en de leden er actief bij te betrekken. Bij een veilig sportklimaat gaat het over grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, pesten en discriminatie. Om de kans op grensoverschrijdend gedrag te verkleinen is het nodig dat verenigingen trainers en begeleiders vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te tonen. Deze is gratis te verkrijgen via gratisvog.nl. Mocht een sporter zichzelf niet veilig voelen in zijn of haar sportomgeving, dan is het van belang dat deze terecht kan bij een vertrouwenscontactpersoon (VCP) als laagdrempelig aanspreekpunt. Het is daarom van belang dat elke vereniging een VCP aanstelt. Of liefst twee, een man en een vrouw. Verder gaat de KNSB de verenigingen nader informeren over de meldplicht, de gedragscode, het tuchtrecht, de opleiding en het stappenplan van Centrum Veilige Sport Nederland, met als doel om de maatregelen in de volle breedte door te voeren. Het onderwerp blijft de komende jaren structureel onder de aandacht om het bewustzijn en de naleving te borgen. De KNSB beschikt zelf eveneens over vertrouwenscontactpersonen waar verenigingen en iedereen die een melding wil maken bij terecht kan. Alle benodigde informatie kun je vinden op knsb.nl/veiligsportklimaat.