Inlineskaten Kunstrijden Langebaan / kortebaan Marathon Schoonrijden Shorttrack Schaatsen op natuurijs
‹ terug

Hoe zet KNSB vrijwilligers in hun kracht?

Gepubliceerd woensdag 28 maart 2018

De KNSB wil een nieuwe impuls geven aan het werven, opleiden en binden van vrijwilligers. Een plan daartoe is afgelopen donderdag gepresenteerd aan de Ledenraad, die in Utrecht voor de 25ste keer bijeenkwam. In dat beraad gaf directeur-bestuurder Piet Geurts ook een update van de financiële situatie van de bond.

Vrijwilligers

Medio 2017 adviseerde de Expertgroep voor duurzame inrichting van de schaatssport om de kracht van vrijwilligers nog beter te benutten. Dat zou ook kunnen helpen om de opgelegde bezuinigingen te realiseren. Binnen de KNSB zijn naar schatting tussen de 10.000 en 20.000 vrijwilligers actief, afhankelijk van of er wel of geen natuurijswinter is.

Om dat fundament onder de schaatssport in de toekomst te borgen, is zowel werving als  behoud van vrijwilligers cruciaal. De KNSB is daar permanent mee doende, maar de veranderende samenleving vraagt om een herijking van het beleid. Het nieuwe project begint met het in kaart brengen van de huidige bedreigingen en kansen voor het vrijwilligerswerk binnen de KNSB.

Uiteindelijk moet er, in nauwe samenwerking tussen bondsbureau en vrijwilligers, een plan komen om de kracht van de vrijwilligers optimaal te benutten. Het motto: voor en door vrijwilligers.

Topsport

In de Ledenraad blikte Arie Koops, scheidend technisch directeur, kort terug op ruim tien jaar topsportbeleid. Dat beleid heeft bijgedragen aan de olympische successen in Sotsji (2014, 24 medailles) en PyeongChang (2018, 20 medailles). Zijn boodschap aan de Ledenraad was om te blijven investeren in de belangrijkste pijlers onder topsport: trainingsfaciliteiten, sterke competitie, het opleiden van coaches, wetenschap én multidisciplinaire jeugd- en talentontwikkeling.

RTC’s

Dat topsportbeleid hangt nauw samen met de RTC’s, de regionale talentencentra. Zij kwamen in de plaats van Jong Oranje en zijn bedoeld om een bredere groep talenten te ontwikkelen. Elk nieuw beleid heeft tijd nodig om resultaat te genereren. Op diverse vlakken werpen de RTC’s reeds hun vruchten af, maar er zijn ook enkele knelpunten. Daarom wordt de komende weken een uitgebreide evaluatie gehouden met alle stakeholders, bedoeld om het toekomstig RTC-beleid vast te stellen.

Begroting 2018-2019

Directeur-bestuurder Piet Geurts gaf de Ledenraad een actueel inzicht in de financiële situatie van de KNSB. Het verwachte positieve resultaat van 300.000 euro over het huidige boekjaar (2017-2018) is aan het verdampen, waarschijnlijk komt de KNSB uit op een resultaat dat rond de 0 ligt.

Voor de begroting 2018-2019 had de Ledenraad als taak vastgesteld dat de kosten met ruim 1 miljoen euro om laag moeten om de komende jaren uit de rode cijfers te blijven. Bij de uitwerking van de concept-begroting zijn tegenvallers naar boven gekomen die de financiële problematiek verder vergroten.

De afgelopen weken zijn besparingsmaatregelen die in de vorige Ledenraad waren toegelicht verder uitgewerkt. Het draagvlak voor de maatregelen verschilt. Zo is er in de Ledenraad geen steun voor de beëindiging van de bondsbijdrage aan de gewesten voor talentontwikkeling. Tegenover iedere besparing die vervalt zullen echter andere ingrepen moeten staan die wel kunnen worden doorgevoerd.

Parallel hieraan is het commerciële team van de KNSB hard aan de slag met potentiële sponsors voor de bond. Gezocht wordt nog naar een tweede hoofdsponsor naast KPN en we bespreken mogelijkheden voor discipline-sponsors (zoals voor shorttrack) en thema-sponsors (zoals voor het jeugdschaatsen). Extra sponsoropbrengsten leveren vanzelfsprekend ook een belangrijke bijdrage aan een duurzaam financieel perspectief.  Dit is een uitdaging voor de gehele schaatssport in Nederland.

 

Meer nieuws

Campagne KNSB en VeiligheidNL: Lekker inlineskaten, ga goed voorbereid op pad!

Daikin NK G-Inlineskaten van start

Suzanne Schulting kiest voor aangepaste voorbereiding op nieuwe seizoen

Tilburg vanaf 2024 gaststad voor internationale shorttrackwedstrijden

KNSB geeft vader Sjoukje Dijkstra postuum zijn NK-titel terug

Vacature: Competitieleider Marathonschaatsen en Inlineskaten bij de KNSB

naar het nieuwsoverzicht

Niks missen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven

Welke nieuwsbrieven wil je graag ontvangen?

Volg je ons al?

Vragen?

088 489 20 00

[email protected]

Alle contactgegevens >>

Heb je gevonden wat je zocht?