Steeds meer ijsbanen zijn open, elders blijft voorzichtigheid geboden

Woensdag 10 februari 2021
Juist in coronatijd brengt natuurijs een welkome afleiding. Het ziet er naar uit dat het tegen het weekend echt mogelijk wordt. Als je wilt schaatsen, blijf dan dicht bij huis. Zoek vijvers, grachten of sloten in je eigen woonplaats. Wil je zeker weten dat het ijs veilig is en de omstandigheden coronaproof zijn, ga dan schaatsen bij de lokale natuurijsclub.
Onder de noemer #wijsopnatuurijs is dit de boodschap die de KNSB actief uitdraagt nu natuurijs waarop geschaatst kan worden steeds nadrukkelijker in aantocht is. De schaatsbond doet dit in samenspraak met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en sportkoepel NOC*NSF. "De honger naar schaatsen op natuurijs is enorm", zegt Jurre Trouw, manager Sportparticipatie van de KNSB. “Dat is mooi, want al deze partijen onderschrijven het belang van sport en bewegen, zeker in coronatijd. Maar ook op natuurijs moet dit vooral veilig gebeuren." Voorlopig is het in vrijwel heel het land nog te vroeg om het ijs op te gaan. Op woensdag openden slechts een ruim dozijn natuurijsclubs zijn banen, de verwachting is dat het vandaag zo'n dertig zullen worden. Omdat het zeker nog enkele dagen flink blijft vriezen, groeit de kans om op bevroren slootjes, grachten, vijvers, plassen en meren te schaatsen. Tegen het weekend kan het zo ver zijn. "Maar we blijven wel overgeleverd aan de grillen van de natuur", zegt Rieks Poelman, voorzitter van de sectie Natuurijs van de KNSB. "Als er weer sneeuw valt, of als de temperatuur een dag toch wat hoger uitvalt, heeft dat gevolgen voor het ijs. De ijsvloer heeft dan mogelijk minder snel de kwaliteit die we nodig hebben om te schaatsen." De enige plekken waar het natuurijs wordt gecontroleerd en onderhouden, zijn de ijsbanen van de natuurijsclubs in ons land, waarvan er ruim 450 bij de KNSB zijn aangesloten. Die hebben ook maatregelen getroffen om hun leden/bezoekers coronaproof te laten schaatsen, dus op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar (voor iedereen boven de 18 jaar). Steeds meer verenigingen met een ijsbaan werken met een (online) ticketsysteem en tijdslots, waardoor het aantal schaatsers op de baan beperkt blijft. Uiteraard geldt ook voor deze ijsbanen de avondklok. In de praktijk blijken de tickets in razend tempo uitverkocht. Wie naast zo’n entreebewijs grijpt, moet voorzichtig blijven als hij zijn heil elders zoekt. "Onze boodschap blijft heel eenvoudig", zegt Trouw namens de KNSB. "Als je gaat schaatsen, blijf dan in je eigen stad of dorp. Zoek een veilige vijver of sloot, begin bij ijs op ondiep water. Liefst ga je naar de lokale natuurijsbaan. Dan kun je dicht bij huis lekker schaatsen: op goed, sneeuwvrij gemaakt ijs en coronaproof." Op schaatsen.nl/natuurijs wordt zo goed mogelijk bijgehouden welke natuurijsbanen al geopend zijn. Voor de goede orde: op dit moment is dat nog slechts beperkt het geval.