Doe mee met PowerTalk/PowerTik voor een inclusieve sport

Donderdag 15 april 2021
Sporters met een beperking ervaren normaal al veel belemmeringen om te sporten en bewegen en dat is in tijden van corona alleen maar meer geworden. Om hier aandacht aan te geven én om Nederlanders - en sportclubs - te motiveren actief mee te helpen aan een oplossing organiseert Fonds Gehandicaptensport van 29 maart tot en met 30 april een grootschalige activatie: PowerTalk/PowerTik.
De activatie van Fonds Gehandicaptensport heeft als ambitie dat iedere Nederlander met plezier sport kan beleven. Daarvoor worden twee afzonderlijke elementen ingezet: PowerTalk en PowerTik. Het doel van PowerTalk is om zowel de 1.000.000 potentiële sporters te inspireren met sport, als ook hun directe omgeving en sportliefhebbers met een hart voor inclusie. Via PowerTik kunnen Nederlanders zich inzetten voor meer inclusie in de sport aan de hand van een donatie. Deze donaties worden, volledig coronaproof, gedaan via digitale collectebussen. Als sportclub kun je deze zelf aanmaken om je eigen achterban te bereiken.

Opbrengst gedeeld

Na april wordt de totale opbrengst van de collectebussen verdeeld: 50% gaat naar Fonds Gehandicaptensport en de andere helft gaat naar de sportclub zelf als deze óf al G-sport aanbiedt óf de ambitie heeft dit in de toekomst te gaan doen. Nike Boor, directeur Fonds Gehandicaptensport, vertelt over de actie: “Met PowerTalk/PowerTik vormen wij straks als sport samen één PowerTeam. En de club én inclusie zijn de winnaars. Zodat we straks als het weer kan, samen zorgen dat de 1.000.000 (potentiële) leden kunnen sporten en niet langs de zijlijn staan en ook sporten met een handicap straks de normaalste zaak van de wereld is.” Sportclubs kunnen zich aanmelden voor een digitale collectebus via de website van Fonds Gehandicaptensport. https://youtu.be/qQNK85bhDrY