Inlineskaten Kunstrijden Langebaan / kortebaan Marathon Schoonrijden Shorttrack Schaatsen op natuurijs
‹ terug

De KNSB op weg naar 2020: sportparticipatie

Gepubliceerd woensdag 11 november 2015

De schaatssport is hofleverancier van Olympische medailles. Natuurijs brengt Nederland in de ban van schaatsen. De KNSB wil samen met haar partners de prestaties en het plezier in de schaats- en skatesport borgen. De KNSB moet een forse bijstelling doen op haar positie en omvang, tegelijkertijd zijn er mooie resultaten gerealiseerd op de diverse ambities uit het strategisch plan Op weg naar 2020. Zo wil de KNSB dat het actief beoefenen van schaatsen en inline-skaten voor iedereen, overal een leven lang toegankelijk is en blijft. Hoe staat het ervoor met deze ambitie?

Schaatsen hoort bij onze cultuur. Een cultuur die op een mooie winterdag zomaar een paar miljoen mensen in beweging kan brengen op natuurijsbanen en al het water dat Nederland rijk is. Maar ook als er geen ijs ligt, zijn er honderdduizenden sporters die met regelmaat één van de 25 kunstijsbanen bezoekt die Nederland rijk is. Een deel van die sporters doet dat in clubverband, daarnaast zijn er veel schaatsers die buiten de verenigingen om schaatsen.

Nieuw lidmaatschapsmodel verenigingen gerealiseerd
De verenigingen zijn en blijven een cruciale pijler van de KNSB. De sportverenigingen hebben een rol als sportaanbieder op het lokale en regionale niveau en als leverancier van de duizenden vrijwilligers die het voor de vele liefhebbers mogelijk maken de sport te beoefenen. De natuurijsclubs maken het met hun vrijwilligers mogelijk dat heel Nederland kan schaatsen als het vriest door te zorgen dat er ijsbanen open zijn en toertochten worden georganiseerd. De KNSB vindt het belangrijk al deze verenigingen sterk te maken en te houden. In 2015 is er een nieuw lidmaatschapsmodel voor verenigingen ingevoerd. Het model is tot stand gekomen op basis van jarenlange signalen uit het werkveld en gesprekken met verenigingen. Verenigingen kunnen het pakket aan diensten en producten kiezen dat het best bij hen past. Denk aan verzekeringen, collectieve financiële voordelen, belangenbehartiging, ondersteuning bij organisatie van wedstrijden, competities, toertochten en het delen van kennis op gebied van de sport, faciliteiten en bestuurlijke zaken. Voor sporters en vrijwilligers van deze verenigingen is een waardepakket ontwikkeld met veel voordelen. In 2015 hebben zo’n 700 verenigingen een pakket afgenomen. In interactie met de verenigingen wordt continue gewerkt aan verdere verbetering van het lidmaatschap.

verenigingsdags_2015KNSB.nl is dé site voor de verenigingen en vrijwilligers van de KNSB. De site wordt steeds meer ingericht als kenniscentrum voor de verenigingen. Zo zijn er voorbeelden van beleidsdocumenten, draaiboeken en communicatie tips beschikbaar en wordt er kennis gedeeld over thema’s als effectief besturen, veiligheid, sponsoring, accommodaties, etc. De jaarlijkse  Verenigingsdag wordt goed bezocht en altijd positief geëvalueerd, dit jaar met een 7,7. In het concept van de KNSB Verenigingsdag, dat steeds wordt vernieuwd,  staan interactie en actieve deelname centraal. Er is volop ruimte om nieuwe ideeën en inspiratie op te doen en ervaringen met elkaar te delen.

Wedstrijdlicentiestelsel vernieuwd
Schaatsen en skaten kan op alle niveaus en van jong tot oud. Toch is de drempel om zelf mee te doen aan schaats- of skatewedstrijden  voor  de honderdduizenden schaatsliefhebbers hoog. Met aanpassingen aan het licentiestelsel en de invoering van een daglicentie is een eerste stap gezet om deelname aan wedstrijden toegankelijker te maken. De nieuwe wedstrijdlicentie biedt de sporter de gelegenheid om deel te nemen aan wedstrijden van verschillende disciplines. De licentie sluit daarbij goed aan bij de nieuwe trend dat sporters meerdere disciplines beoefenen omdat ze dat leuk vinden én als onderdeel van hun trainingsprogramma. De daglicentie biedt de gelegenheid om op flexibele wijze kennis te maken met de wedstrijdsport. Het stelsel is gerealiseerd samen met licentiehouders, verenigingen, secties, gewesten en baancommissies. De nieuwe wedstrijdlicentie is voor iedereen eenvoudig online te bestellen.

Nauwere samenwerking netwerken rond ijsbanen
De verbreding van onze doelgroepen naar  de zogenaamde ongeorganiseerde schaatsers en skaters is een belangrijk koers in onze toekomstvisie. Om de schaatssport goed te vermarkten werkt de KNSB steeds intensiever samen met de ijsbanen. Zo is de KNSB een partnership aangegaan met Optisport om gezamenlijk de mogelijkheden te verkennen en plannen uit te voeren om meer bezoekers te trekken. Ook met andere ijsbanen wordt samengewerkt, bijvoorbeeld  in Eindhoven waar samen met de verschillende verenigingen, van ijshockey tot kunstrijden, de ijsbaan een gezamenlijke campagne voor jeugdschaatsen wordt gevoerd, met als bindend thema plezier op het ijs.

Als belangenbehartiger van het schaatsen maakt de KNSB zich hard voor het openhouden van ijsbanen die met sluiting bedreigd worden,  zoals in Assen en Eindhoven. De realisatie van een semi-permanente ijsbaan in Rotterdam, het opnieuw opengaan van Flevonice, De Elfstedenhal in Leeuwarden en de intentie aan Transportium laat zien dat er voldoende potentie is in de “schaatsmarkt”.

Opleidingen continu in ontwikkeling
Opleiding van technisch kader is cruciaal voor de ontwikkeling van de schaatssport. We hebben meer dan 20 verschillende opleidingen variërend van trainersopleidingen tot opleidingen voor natuurijsmeester of starter. Jaarlijks leidt de KNSB honderden trainers/coaches op voor verschillende niveaus en disciplines. In 2013 is gestart met een actief bijscholingsbeleid met een groot en divers aanbod aan bijscholingen. In 2013 is NOC*NSF gestart met het auditen en certificeren van trainersopleidingen. De KNSB trainersopleidingen voor niveau 1 en 2 langebaan zijn al gecertificeerd; de audit voor de andere opleidingen volgt later. Er zijn diverse nieuwe cursussen ontwikkeld en belangrijke thema’s als talentontwikkeling, veilig sportklimaat en vernieuwde leerlijnen voor jeugd, volwassenen en bijvoorbeeld sporters met een beperking zijn toegevoegd. In het in 2015 gepubliceerde Meerjarenopleidingsplan is alle kennis verzameld over het opleidingstraject van talentvolle schaatsers van jong tot topper.

5De business case rond de opleidingen is de afgelopen jaren fors verbeterd zonder dat de prijzen veel hoger zijn geworden. Overigens blijven de prijzen voor de cursussen (voor veel vrijwilligers) een belangrijk aandachtspunt en is het streven om het aanbod laagdrempelig te houden. Ook heeft de KNSB als eerste sportbond een online leeromgeving schaatsen ontwikkeld voor shorttrack, om zo trainers laagdrempelig te inspireren en interesseren voor een trainersopleiding.

Boeien en binden van schaatsliefhebbers
De KNSB wil schaatsliefhebbers graag boeien en diensten aanbieden waar zij behoefte aan hebben Belangrijk hiervoor is dat de KNSB nog meer inspeelt op de wensen en behoeften van sporters. Er is een online strategie gerealiseerd om via het platform schaatsen.nl gebonden en ongebonden schaatsers te boeien. Er is een redacteur breedtesport aan het redactieteam van Schaatsen.nl. Er zijn bijvoorbeeld al diverse instructievideo’s en trainingstips en adviezen, zoals start to skate.
In oktober 2015 is de schaatsen.nl shop gelanceerd waar onder andere schaatskleding kan worden aangeschaft; ook is de app ‘Het ijs op’ gelanceerd. Schaatsliefhebbers kunnen daarop zien waar ze kunnen schaatsen. Verder wordt nadrukkelijk de combinatie met topsport gezocht, rond evenementen zoals EK Shorttrack worden veelal in samenwerking met gemeentes en scholen allerlei ‘side events’ georganiseerd voor de jeugd om de sport te promoten. De KNSB heeft voor verenigingen en schaatsscholen het KNSB vaardigheidspaspoort ontwikkeld waarmee kinderen op een leuke manier de basistechnieken kunnen leren van het schaatsen en skaten.

appshop

De KNSB wil samen met haar partners de prestaties en het plezier in de schaats- en skatesport borgen. In december 2011 heeft de Ledenraad het strategisch plan De KNSB op weg naar 2020 vastgesteld met ambities ten aanzien van topsport, sportparticipatie, fanbeleving, organisatie en samenwerking. In 2015 is de tussenstand opgemaakt. De KNSB heeft samen met partners als verenigingen, sporters, vrijwilligers, hoofdsponsor KPN, ijsbanen, sportmarketingbureaus en teams belangrijke stappen gezet op deze ambities, wel zal de KNSB een forse bijstelling moeten doen op haar positie en omvang. De KNSB brengt een serie artikelen uit met hoe het ervoor staat voor wat betreft de diverse ambities. In mei 2016 volgt op basis van de evaluatie en de visie ‘De KNSB op weg naar 2020’ het meerjarenbeleidsplan 2016-2020.

Meer nieuws

50e KNSB Ledenraad

Het skateseizoen is begonnen

WIJV uit Winterswijk: van bijna-dood naar voorbeeldclub

Wereldtop shorttrack keert alweer snel terug in Nederland

Jarige Bornse Schaats- en Skeelervereniging schaatst voor hartekind Lois

Niki Wories: ‘Sporters helpen waar we kunnen’

naar het nieuwsoverzicht

Niks missen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven
Welke nieuwsbrieven wil je graag ontvangen?

Volg je ons al?

Vragen?

088 489 20 00

[email protected]

Alle contactgegevens >>

Heb je gevonden wat je zocht?