Beschikbaar ijs optimaal gebruiken binnen de laatste coronaregels

Dinsdag 07 december 2021

Met de meest recente maatregelen ter beteugeling van de coronapandemie is het organiseren van schaatswedstrijden en trainingen weer ingewikkelder geworden. Eén ding staat voorlopig vast: tot de volgende persconferentie wordt geprobeerd om belangrijke wedstrijden op landelijk niveau zoveel mogelijk door te laten gaan. Dat geldt voor zowel langebaan, als shorttrack, marathon en kunstrijden.

De afgelopen week hebben de sectievoorzitters van deze disciplines hierover uitgebreid overleg gevoerd met de directie van de KNSB. Dit na een KNSB-breed overleg op de zaterdag na de huidige maatregelen, waarin de algemene mening was dat we er met elkaar het beste van proberen te maken zodat verenigingen kunnen blijven trainen en wedstrijden waar mogelijk door kunnen gaan. Vanwege de avondklok is georganiseerde amateursport tussen 17 en 5 uur verboden. In heel het land is hierdoor veel minder ijs beschikbaar, wat trainingen en wedstrijden in de knel brengt. Voor topsport is een uitzondering gemaakt. 

Opvallend is de grote creativiteit in heel het land om zo veel mogelijk wedstrijden door te laten gaan. Maar de schoen wringt wel als je tijdens publieksuren wedstrijden laat rijden. Er leefden dus veel vragen, met name over de landelijke wedstrijden in combinatie met het verplaatsen van de verenigingsuren van de avonden naar overdag. We hebben samen geconcludeerd dat dit is wat het is, dat we hieraan helaas niks kunnen veranderen, en dat we zoveel mogelijk trainingen en wedstrijden wél moeten laten doorgaan, om de schaatssport als geheel draaiende te houden.

De sectievoorzitters langebaan, shorttrack, langebaan en kunstrijden en de manager sportparticipatie komen gezamenlijk tot deze conclusie. Deze secties gaan daarom zoveel als verantwoord mogelijk is door met het organiseren van wedstrijden. Maar wat gebeurt als de termijn van de huidige maatregelen afloopt, hangt geheel af van de actuele besmettings- en ziekenhuisbezettingscijfers.

Herman de Haan, directeur-bestuurder van de KNSB: “Samen zullen we de periode tot de volgende persconferentie van het kabinet benutten om een scenario uit te werken voor het vervolg. Belangrijkste vraag: hoe spelen we zo goed en eerlijk mogelijk in op een eventuele, onverhoopte verlenging van die avondklok voor de amateursport?” 

De volgende coronapersonferentie van premier Rutte is medio december te verwachten.