Aanvragen vergunning voor toertocht wordt waarschijnlijk eenvoudiger

Donderdag 23 december 2021
Toertochten zijn een wezenlijk onderdeel van de schaats- en inlineskatesport. Maar in coronatijd is het organiseren van een toertocht een flinke uitdaging. Dankzij lobbywerk van onder meer de KNSB wordt het waarschijnlijk eenvoudiger om bij gemeenten vergunningen aan te vragen voor sportevenementen.

Wie een toertocht wil organiseren moet aan vele regels voldoen. Om een ‘coronabestendige’ tocht neer te zetten moeten er zelfs meer maatregelen genomen worden dan normaal. De NTFU, KWBN, KNHS en KNSB vinden als buitensporten dat gemeentelijke procedures eenvoudiger en korter kunnen. De lobby voor de vereenvoudiging van vergunningsprocedures heeft met hulp van NOC*NSF de Tweede Kamer bereikt. Staatssecretaris van Sport, Paul Blokhuis, heeft Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) namelijk gevraagd met gemeenten te kijken hoe de vergunningsprocedure voor sportevenementen eenvoudiger kan.

Gemeentelijke procedures inkorten

De NTFU, KWBN, KNHS en KNSB pleiten al langere tijd voor een verlaging van de regel- en lastendruk voor tochtorganisatoren. Door gemeentelijke procedures in te korten en te vereenvoudigen wordt het werk voor tochtorganisatoren in de schaatssport én gemeenten eenvoudiger.

Staatssecretaris Blok heeft nu dus aan VSG gevraagd om met gemeenten naar oplossingen te kijken. Of er daadwerkelijk ook één vergunning voor alle gemeenten komt, is daar nog niet mee gezegd. De KNSB zet de gezamenlijke lobby met de andere buitenbonden voort.

Foto: Flickr Rene Mensen