46ste Ledenraad van de KNSB in Utrecht

Donderdag 06 april 2023

De Ledenraad van de KNSB kwam op zaterdag 1 april 2023 in Utrecht bijeen voor zijn 46ste vergadering.

De Ledenraad stemde in met een wijziging van de reglementen voor het inlineskaten. De belangrijkste wijziging is dat Junioren A en Senioren voortaan weer afzonderlijke, in plaats van gecombineerde, wedstrijden rijden tijdens nationale kampioenschappen. Deze regelwijziging geldt per 1 april 2023 en gaat dus dit seizoen reeds in.

De voorgestelde KNSB-statutenwijziging bleek voer voor uitvoerige discussie. De bestaande statuten stammen uit 2018. Een wijziging is nodig om in te spelen op enkele ontwikkelingen, waaronder de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en de Code Goed Sportbestuur. Ondanks een uitgebreide voorbereiding bleek het in deze vergadering niet mogelijk om een akkoord te bereiken over de voorgestelde statutenwijziging. Besloten werd tot een hoofdelijke stemming, die ertoe leidde dat de benodigde tweederde meerderheid net niet werd gehaald.

De Ledenraad ging wel akkoord met een wijziging van het reglement sponsoring en reclame, waarin nieuwe afspraken met de topteams langebaan staan. Het wijzigingsvoorstel werd unaniem aangenomen.

De Ledenraad kreeg inzicht in de uitgangspunten voor de begroting voor het boekjaar 2023 – 2024. Bij ongewijzigd beleid dreigt - onder meer door over de gehele linie gestegen en nog stijgende kosten- een groot financieel tekort te ontstaan. Dat is een ongewenste situatie, reden waarom directeur-bestuurder aankondigt dat er bezuinigd zal worden, dat meer efficiency nodig is en dat de KNSB op zoek moet naar nieuwe verdienmogelijkheden. Het doel is immers om op 29 juni een begroting (en jaarplan) ter goedkeuring aan de Ledenraad voor te leggen die uitkomt op een (bijna) neutraal financieel resultaat.