Inlineskaten Kunstrijden Langebaan / kortebaan Marathon Schoonrijden Shorttrack Schaatsen op natuurijs

KNSB.nl » Praktijkcases » Administratief & Juridisch » Praktijkvoorbeelden Wet- en regelgeving

Waterschapsverkiezingen: in het belang van schaatsplezier

Aanstaande woensdag gaan we naar de stembus voor de verkiezingen van Provinciale Staten en waterschappen. Die waterschappen zijn van belang voor de schaatsliefhebber. De manier waarop de waterschappen het water beheersen is namelijk van invloed op hoeveel plezier schaatsers van bevroren water kunnen hebben!

Het is voor veel mensen niet zo duidelijk wat het waterschap doet. Maar zeker voor de schaatsliefhebbers zijn waterschappen belangenbehartiger. Meer en meer vindt de schaatsliefhebber zijn weg op natuurijs bij perioden van vorst om van het schaatsplezier te genieten. Dat schaatsen op dat ‘vrije’ water gebeurt dan grotendeels op water onder beheer of onder toezicht van de Waterschappen. Daar zijn in de afgelopen jaren heel wat snel schaatsbare mogelijkheden bij gekomen. Denk aan de wateropvanggebieden, denk aan plas-dras-gebieden met minimale waterstanden, maar denk ook aan water als compensatie voor of bij nieuwe woonwijken.

IJsnota

De waterschappen beheren het water en de gemalen. Daarmee zijn zij van belang voor de schaatssport. Als KNSB juichen we het toe dat waterschappen in hun beleid en in de uitvoering van dit beleid proactief bezig zijn met onze schaatssport. We proberen via overleg de waterschappen te attenderen op hun mogelijkheden de ijssport te bevorderen. Dit kan bijvoorbeeld door het hebben van een IJsnota, die bij vorst in werking treedt. In tal van gewesten zijn daar al goede voorbeelden van, zoals de IJsnota Amsterdam en de IJsnota Waternet.

Een goed contact en overleg met de waterschappen is belangrijk, bijvoorbeeld ook voor toertochten. In het Hoogheemraadschap Noordholland Noorderkwartier is men voornemens de toertochtschaatstrajecten in het gebied in kaart te brengen. Daar kunnen de ijsclubs in die regio mooi hun voordeel mee doen.
Ook het afsluiten van waterwegen door middel van het sluiten van aanwezige noodwaterkeringen bij te verwachten lange vorstperiodes is iets, waarmee waterschappen bij kunnen dragen aan schaatsplezier. Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een uitgebreid draaiboek klaarliggen. Zodra er een vorstperiode wordt voorspeld met aanhoudende lichte tot matige vorst, start de afweging van belangen over de bemaling om een optimale stilstaand waterpeil te realiseren. Het waterschap voert ook periodiek overleg met vertegenwoordigers van toertochtorganisaties.

Ga stemmen!

Stemmen op waterschappen heeft dus wel degelijk zin! Kijk op de website om te zien wat er in jouw waterschap speelt!

Niks missen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven
Welke nieuwsbrieven wil je graag ontvangen?

Volg je ons al?

Vragen?

088 489 20 00

[email protected]

Alle contactgegevens >>

Heb je gevonden wat je zocht?