Samenvatting 49e KNSB Ledenraad - donderdag 14 december 2023

Vrijdag 05 januari 2024

Tijdens de laatste Ledenraad van het jaar 2023 is de jaarrekening 2022-2023 unaniem goedgekeurd. De directeur bestuurder gaf in een presentatie meer inzicht over het behaalde resultaat (weliswaar negatief, maar minder negatief dan begroot), waar de inkomsten vandaan kwamen en hoe deze vervolgens weer zijn besteed. Ook in 2022-2023 was bijna 60% van de totale inkomsten afkomstig uit sponsoring. Bijna 25% bestond uit subsidies en de KNSB leden brachten samen 9% binnen aan contributies en startgelden.

Een groot deel van de inkomsten uit sponsoring, die vooral via topsport gerelateerde overeenkomsten werden gegenereerd, zijn ook weer besteed aan topsport. Datzelfde geldt voor de subsidie die via NOCNSF ook voornamelijk aan topsport en talentontwikkeling was gelabeld. De inkomsten van de leden zijn – via sportparticipatie – logischerwijs ook weer grotendeels aangewend voor het ondersteunen van de leden en verenigingen. Zo’n 10% van de kosten is besteed aan het organiseren van landelijke (selectie)wedstrijden, waarbij helaas ook het afgelopen jaar weer minder wedstrijdlicenties zijn afgenomen door de leden.

En zo kreeg de Ledenraad een helder beeld voorgeschoteld over het verloop in grote lijnen van de geldstromen bij de KNSB.

Helder was ook de toelichting over hoe de talentpiramides van de verschillende disciplines zijn georganiseerd. Zo zijn bij langebaanschaatsen en shorttrack de opleidingsploegen en de KNSB Talent Teams (KTT’s) een onmisbare schakel op weg naar de top en is er bij kunstschaatsen, marathonschaatsen en inlineskaten juist een belangrijke rol weggelegd voor verenigingen. Feit is wel dat geen enkele ‘piramide’ gelijk is, wat ook wel logisch is gezien de verschillen tussen de disciplines. Zowel qua aantal beoefenaars, (inter)nationale krachtsverhoudingen, beroepsperspectief en meer factoren die van invloed zijn op de manier waarop ‘we’ de scouting en opleiding van talenten hebben georganiseerd.

Ook werd er door de Ledenraad met veel plezier teruggeblikt op de inspirerende gezamenlijke bijeenkomst met als thema ‘Samenwerken voor het schaatsen en skaten’, op 28 oktober tijdens het WCKT met de Ledenraad, gewestelijk voorzitters, sectievoorzitters, Raad van Toezicht en het Management Team van de KNSB. Wordt vervolgd!

Na de rondvraag ging Pieter de Kroon over tot het in de bloemen zetten van drie leden van de Ledenraad die voor de laatste keer van de partij waren. De uittredende Ingrid Arling (Gewest Drenthe), Anke van Baar (Gewest Fryslân) en Marjel Daggenvoorde (Gewest Oost) kregen alle drie de nodige lof toegezwaaid voor hun jarenlange inzet voor de Ledenraad en betrokkenheid bij de KNSB, het schaatsen en het skaten. Hun grootste gemene deler was en is de liefde en passie voor onze sporten.