Inlineskaten Kunstrijden Langebaan / kortebaan Marathon Schoonrijden Shorttrack Schaatsen op natuurijs

KNSB.nl » Praktijkcases » Praktijkvoorbeelden Besturen

Prinsjesdag 2021 en de plannen voor de sport

Vanwege de complexe formatie presenteerde het kabinet dit jaar een beleidsarme miljoenennota, wat betekent dat het niet mogelijk voor de ministeries om nieuwe plannen te ontwikkelen of te lanceren. Wel liet de op Prinsjesdag gepresenteerde Rijksbegroting 2022 zien dat het kabinet van mening is dat sport en bewegen een blijvende investering nodig heeft. Bekijk in dit artikel wat de plannen betekenen voor sportend Nederland.

In de miljoenennota is dit jaar veel aandacht voor grote maatschappelijke thema’s als de aanpak van klimaatverandering, vermindering kansenongelijkheid, versterking van de rechtsstaat en investeringen in de woningmarkt. Daarnaast erkent de regering dat de zorgkosten omlaag kunnen door inzet op preventie, vitaliteit en gezonde leefstijl. In mei hebben vijf ministeries (VWS, OCW, I&W, SZW en BZK) de gezamenlijke missie uitgesproken om op rijksniveau bewegen meer te stimuleren. De opgave van dit plan is om in 2040 75% van de Nederlanders aan de beweegnorm te laten voldoen. Er is daarbij een extra investering in sport en beweging in het vooruitzicht gesteld van 2 miljard euro voor de komende kabinetsperiode, maar de uitwerking van de plannen zal waarschijnlijk onder een nieuw kabinet gebeuren.

Sportakkoord

Het Sportakkoord wordt komend jaar voortgezet. In 2022 is via subsidies en opdrachten in totaal € 77,5 miljoen beschikbaar, waarmee de sport, gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties Nederland kunnen verenigingen via sport en bewegen.

Verduurzaming

Het verduurzamen van Nederland is een van de grootste uitdagingen voor de politiek. Ook in de sport kan en zal er een verduurzamingsslag plaatsvinden. Daarom zet het Rijk zich met gemeenten in om sportaccommodaties te verduurzamen en beter toegankelijk te maken. In 2022 is via subsidies en opdrachten in totaal € 76,8 miljoen beschikbaar.

COVID-19

Het einde van de coronacrisis lijkt in zicht. Toch blijft het kabinet zich inzetten om de pandemie te bestrijden. Er wordt in 2022 vooralsnog € 2,1 miljard geïnvesteerd in de coronabestrijding.

Human Capital Agenda Sport

Om de knelpunten en oplossingen die de sportsector zelf ziet ten aanzien van zowel professionals als vrijwilligers in kaart te brengen is een Human Capital Agenda opgesteld. Dit heeft geleid tot de volgende vier hoofdlijnen:

De verwachting is dat de bovengenoemde punten in het komend politieke jaar verder uitgewerkt zullen worden en dat er op onderdelen al maatregelen worden genomen.

Gemeenteraadsverkiezingen

Vooruitblikkend op volgend jaar staan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 met rood omcirkeld in de agenda’s. Voor de sport is dit een belangrijk moment. De keuzes van het nieuwe gemeentebestuur hebben namelijk heel veel invloed op de keuzes die gemaakt worden door de gemeente voor clubs.

Foto: Wikimedia (CC 4.0/ Zarion)

Niks missen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven
Welke nieuwsbrieven wil je graag ontvangen?

Volg je ons al?

Vragen?

088 489 20 00

[email protected]

Alle contactgegevens >>

Heb je gevonden wat je zocht?