Inline-skaten Kunstrijden Langebaan / kortebaan Marathon Schoonrijden Shorttrack Schaatsen op natuurijs
‹ terug

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Verklaring Omtrent Gedrag gratis voor vrijwilligers in de sport!
In de sport vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, en in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel. Voor sportverenigingen die een veilig sportklimaat hoog op de agenda hebben staan, is er nu goed nieuws! Sinds september 2012 is voor vrijwilligers van sportverenigingen de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kosteloos.

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het verrichten van vrijwilligerswerk bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Waarom is een VOG in de sport belangrijk?

Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, veilig kan sporten bij de sportvereniging. Om de kans op Seksuele Intimidatie (SI) te verminderen, kunnen verenigingsbestuurders verschillende maatregelen nemen (zie hiervoor de Toolkit SI van NOC*NSF).

Eén van deze maatregelen is het vragen van een VOG van personen die een functie binnen de vereniging uitoefenen. Door een VOG te vragen, verkrijgt u meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld een nieuwe trainer, leider of verzorger. Hoewel het verplicht stellen van een VOG het voordoen van ongewenst gedrag nooit volledig kan uitsluiten, is het wel een goede manier om als vereniging te laten zien dat je een veilig sportklimaat serieus neemt.

Gebruik van VOG in uw vereniging?

Het invoeren van het gebruik van een VOG in de vereniging kan een goede bijdrage zijn in een groter beleid betreffende vrijwilligers en betaalde krachten. Het heeft echter wel wat voeten in aarde en het is aanbevolen dit niet over een nacht ijs in te voeren.

Vergoeding VOG’s in de sport

De VOG is structureel gratis aan te vragen voor vrijwilligers in de sport.

Op www.nocnsf.nl/vog vindt u alle informatie over de invoering van de gratis VOG in de sport, waaronder handleidingen voor het aanvraag- en declaratieproces van een VOG, tips voor verenigingen bij het invoeren van de VOG in hun vereniging, voorlichtingsfolders voor vrijwilligers en informatie over de achtergrond en spelregels van het project.

 • Goede voorbeelden
 • Beleid op sociale veiligheid

  Omschrijving
  Omgaan met sociale veiligheid

  Succes van
  IJsclub Tilburg

  Het succes
  IJsclub Tilburg heeft een aantal bewuste keuzes in haar beleid gemaakt die de sociale veiligheid van leden vergroot en bewaakt.

  Belangrijkste voorbeelden hiervan zijn het beleid van de Vertrouwens Contactpersoon (VCP), de gedragscode voor trainers en begeleiders én de verplichtstelling van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor iedereen die met jeugd te maken heeft.

  Toelichting
  De Vertrouwenscontactpersoon van IJsclub Tilburg heeft de scholing bij NOC*NSF gevolgd inclusief de nascholingen. Hierin worden voorbeelden en tips gegeven om binnen de vereniging een beleid op te stellen mbt sociale veiligheid. Het bestuur van IJsclub Tilburg heeft vastgesteld dat sociale veiligheid een belangrijk goed is op plaatsen waar jeugd actief is én heeft hier olv de VCP beleid op gemaakt.

  Trainers worden verplicht om de gedragscode (KNSB) te ondertekenen. Trainers en begeleiders van de vereniging zijn bovendien verplicht een VOG bij de gemeente aan te vragen. Dit is een voorwaarde om bij IJsclub Tilburg met jeugd actief te mogen zijn. De VOG wordt door de vereniging bij de overheid gedeclareerd zodat er voor de vrijwilligers geen kosten aan verbonden zijn.

  Door duidelijk en transparant met sociale veiligheid om te gaan, heeft IJsclub Tilburg als een van de eerste schaatsverenigingen hier een belangrijke stap in gezet en intern het benodigde draagvak hiervoor .

  NB. Sociale veiligheid behelst onderwerpen als hoe omgaan met jeugd door het kader, seksuele intimidatie maar bijvoorbeeld ook zaken die veel vaker voorkomen zoals pesten, schelden of discrimineren.

  Meer info
  IJsclub Tilburg via voorzitter@ijsclubtilburg.nl
  Meer informatie over een veilig Sportklimaat op KNSB.nl

Heb je gevonden wat je zocht?