Inlineskaten Kunstrijden Langebaan / kortebaan Marathon Schoonrijden Shorttrack Schaatsen op natuurijs
‹ terug

Organisatie KNSB

De KNSB wil schaatsplezier voor iedereen mogelijk maken en aan de wereldtop blijven of komen in alle schaats- en inlineskatedisciplines. Dit vraagt om nauwe samenwerking en een organisatie die hierop is afgestemd. Sinds 2016 werkt de KNSB met een raad van toezicht model. De directeur-bestuurder geeft leiding aan de KNSB en is ‘het gezicht’ van de KNSB. De raad van toezicht houdt toezicht op en fungeert als werkgever van de directeur-bestuurder. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de ledenraad van de KNSB.

Ledenraad

De ledenraad die bestaat uit afgevaardigden van de gewesten en van de atletenvereniging, is het hoogste orgaan van de KNSB. Deze borgt het democratisch karakter van de vereniging en verschaft het beleid legitimiteit en draagvlak. De ledenraad stelt de begroting, de beleidsplannen en de contributie vast en keurt de jaarrekening goed. Met het bestuursverslag en de jaarrekening legt de directeur bestuurder verantwoording af over het beleid en de resultaten aan de raad van toezicht en aan de ledenraad.

Raad van Toezicht

De raad van toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de bond. De RvT bestaat uit een voorzitter en vijf leden. Zij borgt het bestuurlijk functioneren van de KNSB door het adviseren van de directeur-bestuurder, bewaken van processen en toetsen van besluiten.

Directeur-bestuurder

De directeur bestuurder is verantwoordelijk voor het beleid van de KNSB en geeft leiding aan het bondsbureau. De directeur bestuurder vertegenwoordigd de bond nationaal en internationaal en is daarmee het gezicht van de KNSB. Hij geeft leiding aan het managementteam, dat bestaat uit de technisch directeur, commercieel directeur, manager sportparticipatie, manager financiën en bedrijfsvoering. De directeur bestuurder legt verantwoording af aan de RvT.

Bondsbureau

Het bondsbureau van de KNSB functioneert onder verantwoordelijkheid van de directeur bestuurder. Voor informatie en advies kunnen leden van de KNSB een beroep doen op de medewerkers van het Bondsbureau. Daarnaast verricht het bondsbureau een groot aantal activiteiten voor de algehele ontwikkeling van de schaatssport.

Gewesten

De KNSB kent zeven gewesten. Deze hebben als doel het bevorderen en het doen bevorderen van de schaatssport en de skatesport binnen het gewest.

De contactgegevens van de bestuursleden en de websites van de gewesten vind je hier. De gewestelijke voorzitters hebben regelmatig overleg in een expertgroep.

Secties

De KNSB heeft secties voor de diverse disciplines:

Elke sectie heeft een eigen sectiebestuur. De secties zorgen voor de landelijke wedstrijdkalenders en voor een goed verloop van de landelijke wedstrijden in hun schaats- of skatediscipline.

Commissies

De KNSB kent meerdere commissies:

Niks missen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven
Welke nieuwsbrieven wil je graag ontvangen?

Volg je ons al?

Vragen?

088 489 20 00

[email protected]

Alle contactgegevens >>

Heb je gevonden wat je zocht?