Inlineskaten Kunstrijden Langebaan / kortebaan Marathon Schoonrijden Shorttrack Schaatsen op natuurijs
‹ terug

Organisatie KNSB

De KNSB wil schaatsplezier voor iedereen mogelijk maken en aan de wereldtop blijven of komen in alle schaats- en inlineskatedisciplines. Dit vraagt om nauwe samenwerking en een organisatie die hierop is afgestemd. Sinds 2016 werkt de KNSB met een Raad van Toezicht model. De directeur-bestuurder geeft leiding aan het KNSB Bondsbureau en is ‘het gezicht’ van de KNSB. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directeur-bestuurder en legt verantwoording af aan de Ledenraad, het hoogste orgaan van de bond.

Ledenraad

Het hoogste orgaan binnen de KNSB is de Ledenraad. Deze borgt het democratisch karakter van de vereniging en verschaft het beleid legitimiteit en draagvlak. De Ledenraad geeft goedkeuring aan missie- en visiedocumenten, meerjarenplannen, jaarplannen en begrotingen. Met een jaarverslag en jaarrekening legt het Bondsbureau aan de Ledenraad verantwoording af over het beleid en de resultaten. De Ledenraad houdt toezicht op de hoofdlijnen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder. De RvT bestaat uit een voorzitter en vier leden. Ze borgt het bestuurlijk functioneren van de organisatie door het adviseren van de directeur-bestuurder, bewaken van processen en toetsen van besluiten. De RvT legt verantwoording af aan de Ledenraad die de leden van de RvT benoemt.

Directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder Herman de Haan zorgt voor uitvoering van het beleid door het Bondsbureau en is het gezicht van de KNSB. Hij geeft leiding aan het Management Team met verder een Technisch Directeur, Commercieel Directeur, Manager Sportparticipatie, Financieel Manager en Bedrijfsjurist. Hij vertegenwoordigt de KNSB nationaal en internationaal, en legt verantwoording af aan de RvT.

Bondsbureau

Het Bondsbureau van de KNSB functioneert onder verantwoordelijkheid van de directeur bestuurder. Voor informatie en advies kunnen leden van de KNSB een beroep doen op de medewerkers van het Bondsbureau. Daarnaast verricht het Bondsbureau een groot aantal activiteiten voor de algehele ontwikkeling van de schaatssport.

Gewesten

De KNSB kent acht gewesten. Deze hebben als taak om individuele leden te verenigen, de schaatssport in de breedte te stimuleren en te zorgen voor regionaal bestuur.

De contactgegevens van de bestuursleden en de websites van de gewesten vind je hier. De gewestelijke voorzitters hebben regelmatig overleg in een expertgroep.

Secties

De KNSB heeft secties voor de diverse disciplines:

Elke sectie heeft een eigen sectiebestuur. De secties zorgen voor een goed verloop van de activiteiten in hun schaatsdiscipline en stellen jaarlijks een sectiebeleidsplan en begroting op.

Commissies

De KNSB kent diverse commissies:

Niks missen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven

Welke nieuwsbrieven wil je graag ontvangen?

Volg je ons al?

Vragen?

088 489 20 00

[email protected]

Alle contactgegevens >>

Heb je gevonden wat je zocht?