Overschrijving van vereniging

ls er een nieuw lid dat overkomt van een andere vereniging?

Zowel voor, tijdens als na het seizoen zijn er leden, al dan niet wedstrijdlicentiehouders, die veranderen van vereniging. Dit hoeft geen enkel probleem te zijn. Zorg als vereniging voor duidelijke afspraken en transparantie over het verenigingslidmaatschap.

Natuurlijk dient een vertrekkend lid aan alle financiële verplichtingen tegenover de vereniging te hebben voldaan. Omdat dit in het verleden niet altijd goed verlopen is, heeft de sectie Kunstrijden destijds een besluit genomen dat een lid alleen geaccepteerd mag worden bij de nieuwe club wanneer er een ondertekend overgangsformulier is verzonden.

Wanneer er een lid vertrekt naar een andere vereniging, wat moet de ledenadministrateur dan doen?

Wanneer een sporter (met wedstrijdlicentie) het lidmaatschap bij jullie heeft opgezegd en aangeeft lid te worden bij een andere vereniging, dan vul je vanuit het bestuur het overgangsformulier in en verstuur je deze aan de nieuwe vereniging of aan het lid. Via dit formulier geef je aan dat het lid aan alle financiële verplichtingen richting jullie heeft voldaan en uitgeschreven wordt als lid. Zijn niet alle financiële verplichtingen voldaan, dan stel je het lid op de hoogte en probeer je dit samen zo spoedig mogelijk op te lossen.

Wanneer er een nieuw lid overkomt van een andere vereniging, wat moet de ledenadministrateur dan doen?

Meldt zich een nieuw lid bij jullie vereniging, dan is het goed om na te vragen of deze sporter al eerder lid is geweest bij een andere vereniging. Een nieuw lid met wedstrijdlicentie accepteer je alleen als nieuw lid dat voor jouw vereniging gaat uitkomen in wedstrijden, nadat je het ondertekende overgangsformulier vanuit de oude vereniging of via het nieuwe lid hebt ontvangen.

Download hier het kunstrijden-overgangsformulier.