Klachten en klokkenluidersregeling

Heb je een klacht over een medewerker of vrijwilliger binnen de KNSB of wil je iets melden? Laat het ons weten.

Klachtenregeling

De medewerkers en vrijwilligers van de KNSB doen hun uiterste best hun werk zo goed mogelijk uit te voeren. Maar wij realiseren ons dat het soms beter kan. Mede om die reden (het bevorderen van de kwaliteit van onze dienstverlening) hebben wij onderstaande klachtenregeling opgesteld. Deze klachtenregeling is van toepassing op medewerkers en vrijwilligers die onder directe verantwoordelijkheid van de KNSB werken.

Voor meer informatie verwijzen we naar de klachtenregeling. Je kunt een klacht indienen via het e-mailadres [email protected].


Klokkenluidersregeling

De KNSB hecht veel waarde aan een veilig werk- en sportklimaat. In dat verband is het van belang dat de KNSB zo snel mogelijk op de hoogte is van eventuele veiligheidsrisico’s en misstanden. Die kunnen dan mogelijk nog worden opgelost en kan erger worden voorkomen. Ook vanuit goed werkgeverschap en de Code Goed Sportbestuur is het van belang dat slachtoffers en andere betrokkenen hun twijfels en/of meldingen veilig en adequaat kunnen uiten. Om die reden is er een klokkenluidersregeling in het leven geroepen.

Via de klokkenluidersregeling kunnen misstanden gemeld worden. Misstanden zijn gevaarlijke, illegale en/of immorele situaties met grote maatschappelijke gevolgen (dus niet een persoonlijk geval of enkele persoonlijke gevallen) gelet op de ernst van de situatie, de omvang en/of het structurele karakter ervan. Misstanden kunnen hier gemeld worden.

Betreft de mogelijke misstand de betrokkenheid en/of functioneren van het bestuur en/of Raad van Toezicht dan is er een speciale commissie van de ledenraad (bestaande uit drie leden) om hier veilig een melding te kunnen doen. Deze specifieke misstanden kunnen hier gemeld worden.

De klokkenluidersregeling moet onderscheiden worden van de klachtenregeling en van andere (tucht)procedures van grensoverschrijdend gedrag. Een klachtenprocedure betreft vooral het individuele functioneren van een werknemer, opdrachtnemer of vrijwilliger.

Mocht overigens twijfel ontstaan over de juiste procedure of als een onjuiste procedure in gang is gezet, dan wordt de melder door de KNSB naar de juiste procedure geleid.


Downloads