Samen voor een veilig schaats-/skateklimaat

De KNSB hecht veel waarde aan het realiseren van een veilig sportklimaat. Iedereen moet een leven lang onbezorgd plezier kunnen beleven aan het schaatsen en/of inlineskaten.

We hebben veel informatie beschikbaar om sporters, trainers en bestuurders te ondersteunen. Grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm dan ook, hoort niet in onze sport thuis.

Praktische tips en adviezen

Van pesten tot en met seksueel misbruik

Onder grensoverschrijdend gedrag (GOG) valt al het gedrag dat we niet willen zien binnen de vereniging. Zorg er als bestuur voor dat je gewenst en ongewenst gedrag bespreekbaar maakt, zodat iedereen weet waar de grenzen liggen.

Incidenten en meldingen in de sport rondom seksuele intimidatie variëren van verbale intimidatie (seksuele dingen roepen naar iemand), sexting (het onder dwang delen van sexy foto's/filmpjes) en niet-functionele of ongewilde aanrakingen (masseren waar het niet nodig is bij een blessure) tot aanranding, verkrachting en langdurig seksueel misbruik.

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele duiding dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

Onder grensoverschrijdend gedrag vallen ook: pesten, discriminatie, intimidatie en machtsmisbruik, drugs en alcoholmisbruik, doping en matchfixing.

Spreek gedragsregels af

Bepaal met elkaar welk gedrag je binnen de vereniging wilt zien en leg dit vast. Met de gedragsregels of verenigingsregels creëer je een basis voor een open cultuur waarbinnen je ongewenst gedrag bespreekbaar kunt maken. Je kunt voorbeelden van ongewenst gedrag, zoals discriminatie of pesten, expliciet benoemen in de gedragsregels.

Vier basisvoorwaarden

Wij adviseren verenigingen om in elk geval de volgende vier zaken goed te regelen:

 • Bepaal hoe je met elkaar wilt omgaan binnen je vereniging. Stel hiervoor, liefst in samenspraak met je leden, gedragsregels op en zorg dat die gaan leven binnen de vereniging.
 • Stel een vertrouwenscontactpersoon aan. Zorg ervoor dat deze VCP voor iedereen goed benaderbaar is om vertrouwelijk te kunnen praten over grensoverschrijdend gedrag.
 • Vraag van al je trainers/coaches en begeleiders, zeker zij die met jeugd werken, een verklaring omtrent gedrag (VOG). Voor altijd een aannamegesprek met nieuwe vrijwilligers. Vraag daarin naar referenties en neem de gedragsregels van je vereniging met hem/haar door.
 • Opgeleide trainers/coaches: trainers/coaches en begeleiders hebben een belangrijke rol in het creëren van een sociaal veilige sportomgeving. Zorg er daarom voor dat zij de basiskennis hierover op orde hebben.

Wil je meer weten over wat er allemaal komt kijken bij het realiseren van een veilig schaats- en skateklimaat, klik dan op de hoofdstukken hieronder.

Stel als vereniging een VCP aan

Je doet er als vereniging alles aan om jouw leden een prettige, veilige sportomgeving te bieden. Maar hoe hard je je hiervoor ook inspant, de kans bestaat altijd dat ergens op of rond de ijs-/skatebaan iemand een grens overschrijdt. Wie zich het slachtoffer voelt van ongewenst gedrag, of wie er getuige van is. moet daarvan op het juiste adres melding kunnen maken.

Het is goed om hiervoor als vereniging een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan te stellen. Een VCP fungeert als laagdrempelig aanspreekpunt binnen de vereniging, voor iedereen die opmerkingen, vragen of signalen heeft over seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag. Een VCP is makkelijk vindbaar en aanspreekbaar voor sporters, hun ouders, coaches, trainers, vrijwilligers, bestuursleden, kaderleden, toeschouwers en wijkagenten.

Luisterend oor

Samen met het bestuur werk je als VCP mee aan preventie door een positieve en eerlijke sportcultuur te creëren. Als het onverhoopt toch misgaat, dan ben jij het luisterend oor voor degene die grensoverschrijdend gedrag ervaren heeft. Jij hoeft als VCP de zaak niet op te lossen of sancties op te leggen. Wel help je het slachtoffer om de juiste vervolgstappen te zetten, indien mogelijk in samenspraak met het bestuur van de vereniging.

In alle gevallen garandeer je dat meldingen van grensoverschrijdend gedrag vertrouwelijk worden behandeld. Je gaat discreet met informatie om. Als VCP van een vereniging kun je altijd bij de KNSB terecht voor advies. Wij hebben als bond een vertrouwenscontactpersoon in dienst, onder meer vanwege deze adviesrol richting verenigingen.

Functieprofiel

Wil je als vereniging een VCP aanstellen, of heb je als vrijwilliger interesse om deze rol binnen een vereniging te vervullen, check dan hier het voorbeeld van een functieprofiel van een VCP.

Bewijs van goed gedrag

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is een document van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het werken met minderjarigen bij een schaats- of skatevereniging. Een VOG staat ook wel bekend als een 'bewijs van goed gedrag'.

Vrijwilligers verplichten om een VOG te tonen is één van de maatregelen die je als bestuur kunt/moet nemen om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het vermindert het risico dat personen die in het verleden in de fout zijn gegaan een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen en daar opnieuw in de fout gaan.

Gratis aanvragen

Wist je dat je als sportvereniging gratis een VOG kunt aanvragen voor je vrijwilligers? Je moet dan wel aan enkele voorwaarden voldoen. Op de website gratisvog.nl vind je de benodigde informatie.

De KNSB adviseert verenigingen om in elk geval voor alle trainers en begeleiders van jeugd een VOG aan te vragen. Het biedt geen keiharde garantie dat je grensoverschrijdend gedrag buiten de deur houdt. Maar door een VOG verplicht te stellen, verklein je wel de kans dat het mis gaat. Bovendien laat je zien dat je de sociale veiligheid van je leden, vrijwilligers en bezoekers serieus neemt. Het is verstandig deze vraag tenminste iedere twee jaar te herhalen.

Aannamegesprek

Los hiervan is het raadzaam om met elke vrijwilliger die binnen jouw vereniging actief wordt, een aannamegesprek te voeren. Dat doe je onder meer om de gedragsregels binnen je club met elkaar te bespreken, en eventueel te laten ondertekenen. Je krijgt bovendien meer inzicht in 'wat voor vlees je in de kuip' haalt. Waarom wil iemand dit werk doen, waar komt hij/zij vandaan? Is deze persoon elders als vrijwilliger actief geweest? Zijn er referenties na te trekken? Wie iets te verbergen heeft, valt tijdens zo'n gesprek door de mand of haakt af.

Wat je van elkaar mag verwachten

Om ongewenst gedrag te voorkómen, is het goed om als vereniging te beschrijven wat gewenst gedrag is: hoe wil je bij de club wél met elkaar omgaan? Wat verwacht je van elkaar om samen een positief, eerlijk en open sportcultuur te creëren? Stel die gedragsregels op in samenspraak met je leden en zorg ervoor dat ze gaan leven binnen je club.

In de sport zijn ook gezamenlijk gedragsregels opgesteld die voor iedere doelgroep apart staan beschreven voor de:

De KNSB volgt deze Gedragscodes Sport, bijvoorbeeld in opleidingen van trainers en juryleden, en roept verenigingen op dit ook te doen.

Er zijn veel situaties te bedenken waarin je zelf een afweging moet maken of dat wat je doet ook handig en verstandig is. Vooraf afspraken maken, helpt bij deze afweging. We hebben het dan niet alleen over hoe je binnen de club met elkaar omgaat, maar ook over de internationale anti-dopingregels, of het KNSB-tuchtreglement inzake seksuele intimidatie. Je weet dan ook wat jou te doen staat als er iets misgaat, of als je een overtreding van deze regels signaleert.

Suggestie toepassen gedragscodes

 • deel en bespreek de specifieke gedragscode met de betreffende doelgroep binnen je vereniging. Doe dit bijvoorbeeld jaarlijks op een kick-offmoment. Neem er de tijd voor.
 • plaats de gedragscode op een logisch vindbare plek voor de betreffende doelgroep, bijvoorbeeld op een kleedkamerdeur.
 • deel de bijhorende animaties en plaats die op je website.

Aan de slag binnen je vereniging

Je wilt als bestuur aan de slag voor een veilig sportklimaat, maar weet niet goed hoe te beginnen? Geen nood, hiervoor heeft het Centrum Veilige Sport Nederland een handige tool ontwikkeld. Die loodst je op eenvoudige wijze door deze soms complexe materie. Dit High5! Stappenplan vind je hier. Op naar een veilig schaats- en skateklimaat, veel succes!

Je staat er niet alleen voor

Als bestuur ben je verantwoordelijk voor een veilig en positief sportklimaat bij jouw vereniging. Maar je staat er niet alleen voor. Ook op dit vlak wil de KNSB zijn motto 'samen voor het schaatsen en skaten' waarmaken.

De KNSB organiseert elk seizoen verenigingssessies over actuele thema's in de schaats- en skatesport; een veilig sportklimaat is een vast agendapunt. Dit doen we via fysieke bijeenkomsten, verspreid over het land, en digitale (online) sessies. Als de nieuwe data bekend zijn, zullen we je daarover informeren via knsb.nl, de KANS nieuwsbrief en per e-mail.

Verenigingsadviseurs

Wil je als bestuur aan de slag voor een veilig schaats- en skateklimaat maar weet je niet waar je moet beginnen, of ben je hier al mee bezig maar stuit je op problemen? Dan kun je contact opnemen met een van onze verenigingsadviseurs.

Vertrouwenscontactpersoon KNSB

De KNSB heeft als bond een vertrouwenscontactpersoon (VCP), die beschikbaar is voor (beleids)vragen op het gebied van een veilig schaats- en skateklimaat. Haar naam is Maaike Pekelharing en zij is te bereiken via [email protected].

Centrum Veilige Sport Nederland

Wij werken op dit thema ook samen met het Centrum Veilige Sport Nederland. Dat heeft, om je als vereniging op weg te helpen, het High5 Stappenplan bedacht, dat je op een overzichtelijke manier door dit (soms ingewikkelde) proces loodst. Als vereniging kun je ook zelf een beroep doen op het CVSN. Zo bieden zij (gratis) ondersteuning aan via een inspiratiesessie, workshop of individuele begeleiding.

Melding maken van grensoverschrijdend gedrag

Wil je als sporter, trainer, bestuurder, ouder, vrijwilliger of anderszins betrokkene melding doen van mogelijk grensoverschrijdend gedrag? Dan kun je het best contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van je eigen vereniging. Hebben jullie die niet, of kun je bij deze persoon niet terecht, neem dan gerust contact op met:

 • De VCP van de KNSB: Maaike Pekelharing:
  [email protected] of 06-14794824.
 • Naast de VCP heeft ook de integriteitsmanager van de KNSB, Petra van den Hoek, toegang tot de mailbox. Zij beantwoordt jouw e-mails wanneer Maaike afwezig is.
  Je kunt ook anoniem melden. Dan kan via de speakup chat van de KNSB. Wees je ervan bewust dat anonieme meldingen vaak erg moeilijk opvolgbaar zijn.

Voorkomen is beter dan genezen, daarom leggen we de nadruk op preventie. Maar zelfs als je voorzorgsmaatregelen treft, kun je met grensoverschrijdend gedrag te maken krijgen. Als vereniging sta je er niet alleen voor indien je te maken krijgt met (een melding van) grensoverschrijdend gedrag. De VCP van de KNSB is bereikbaar voor overleg over te ondernemen stappen.

Wil je liever buiten de KNSB melden?
Weet dan dat je ook contact kan opnemen met het Centrum Veilige Sport Nederland, telefonisch, per mail of via een anoniem chatsysteem, ook buiten kantooruren.

Bekijk hier wat grensoverschrijdend gedrag is.

KNSB staat voor een eerlijke, integere en gezonde sport

De schaatssport is hofleverancier van (olympische) medailles en bezorgt heel Nederland schaatsplezier. De KNSB hecht waarde aan eerlijke, integere en gezonde sport. Preventie van doping staat voorop in het anti-dopingbeleid. We doen dit door voorlichting en controles in samenwerking met partners als NOC*NSF, de Dopingautoriteit en de ISU.

De KNSB hanteert het dopingreglement van de Dopingautoriteit, dè Nederlandse autoriteit op het gebied van dopingcontroles en -voorlichting. Dopingvrije sport in Nederland is haar missie. De Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab) geeft de Dopingautoriteit de wettelijke grondslag voor het uitvoeren van de taken. Zij wordt hierop gecontroleerd door de WADA (World Anti Doping Agency). Op www.dopingautoriteit.nl vind je informatie over de risico’s en de rechten en plichten van sporters en begeleiders bij dopingcontroles.

Meer informatie over antidopingbeleid en -controles, vooral bedoeld voor topsporters, is te vinden op deze pagina.