Management Team

Het Bondsbureau van de KNSB functioneert onder verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder. Leden van de Bond kunnen een beroep doen op de medewerkers van het Bondsbureau voor advies en informatie.

Herman de Haan

Directeur-Bestuurder

[email protected]

088-4892003

Ma t/m vr

Herman de Haan

Directeur-Bestuurder

[email protected]

088-4892003

Ma t/m vr

Herman de Haan

Directeur-Bestuurder

[email protected]

088-4892003

Ma t/m vr

Herman de Haan

Directeur-Bestuurder

[email protected]

088-4892003

Ma t/m vr