Inline-skaten Kunstrijden Langebaan / kortebaan Marathon Schoonrijden Shorttrack Schaatsen op natuurijs
‹ terug

Gedragscode

Sporten en seksuele intimidatie. Ze zouden geen enkele relatie met elkaar moeten hebben. Maar het tegendeel is waar. Nog steeds vinden er binnen de sportwereld incidenten plaats variërend van seksueel getinte opmerkingen tot aanrandingen en verkrachting.

Bij seksuele intimidatie gaat het niet zozeer om de trainingsomstandigheden, maar om de machtsverhoudingen tussen mensen. Vaak is het zo dat gedrag niet als ongewenst wordt ervaren als het vriendelijk is bedoeld zonder enige bijbedoeling. Vanaf 1997 is de gehele sportwereld gestart met het opzetten van preventiebeleid om dit soort incidenten tegen te gaan. Zorg ook bij uw vereniging dat seksuele intimidatie wordt voorkomen en dat sporters en werkers in de sport ook zelf op de hoogte zijn van het aandeel dat ze zelf kunnen leveren om seksuele intimidatie tegen te gaan. Laten we met elkaar zorgdragen dat ‘onze sporters’ veilig kunnen sporten!

Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag die iemand als ongewenst of gedwongen ervaart. Het gaat er dus niet om hoe iemand het bedoelt, maar om hoe de ander het ervaart. Het kan zijn dat de ‘pleger’ zich niet bewust is van het ongemak dat hij de ander bezorgt. Als de ander hem erop aanspreekt, zal hij waarschijnlijk zijn excuses aanbieden en het niet meer doen. Sommigen intimideren of misbruiken echter wel bewust – en dat is lastiger aan te pakken. NOC*NSF krijgt gemiddeld vier a vijf meldingen per maand binnen variërend van seksueel getinte opmerkingen tot aanrandingen en verkrachtingen. En vermoedelijk gaat het hier slechts om het topje van de ijsberg.

Toolkit seksuele intimidatie

NOC*NSF heeft in samenwerking met de sportbonden een toolkit Beleid Seksuele Intimidatie ontwikkeld. De toolkit ondersteunt het verenigingsbestuur in de uitvoering van een sociaal veiligheidsbeleid, of te wel om seksuele intimidatie te voorkomen.

Opleiding VertrouwensContactpersoon

De rol van Vertrouwens Contact Persoon (VCP) is in het leven geroepen om binnen een vereniging of bond een eerste aanspreekpunt te hebben. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen. VCP-ers hebben een dubbele taak: de weg wijzen wanneer er vragen zijn en meedenken over preventie. Zij fungeren als eerste opvang voor leden met een klacht.

NOC*NSF heeft voor vrijwilligers van verenigingen een cursus van twee dagdelen dat met het certificaat VertrouwensContactpersoon afgesloten wordt. Meer info
Binnen de KNSB is Ramon Kuipers vertrouwenscontactpersoon en bereikbaar via 088-4892000 of R.Kuipers@KNSB.nl. Verenigingen, leden van verenigingen, vrijwilligers of ouders kunnen altijd contact opnemen in het geval van een vermoeden of incident. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk gehouden.
Er is ook een directe hulplijn bij NOC*NSF bereikbaar. De NOC*NSF hulplijn seksuele intimidatie in de sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). E-mail: hulplijn@noc-nsf.nl.

Vertrouwenspersoon

NOC*NSF heeft vertrouwenspersonen en adviseurs, op wie iedereen die lid is van een sportvereniging in Nederland gratis een beroep kan doen. Er zijn vertrouwenspersonen voor slachtoffers van seksuele intimidatie, maar er zijn ook vertrouwenspersonen voor beschuldigden. Daarnaast zijn er adviseurs voor mensen die zelf geen slachtoffer zijn, maar te maken krijgen met een vermoeden, melding of klacht.

KNSB Reglement Gedragscode

De gedragscode geeft regels en aanbevelingen waaraan trainers, coaches en begeleiders zich in hun dagelijkse werk dienen te houden. Allen hebben de plicht om alles te doen wat de geestelijke, sociale en lichamelijke integriteit van de sporter kan waarborgen en alles na te laten wat die integriteit schade kan berokkenen.

Het is onmogelijk een opsomming te geven van wat wel en niet mag, juist omdat de grenzen van persoon tot persoon verschillen. Dat maakt het ook ingewikkeld. Maar over sommige dingen zijn we het wel eens. Bijvoorbeeld dat een volwassen sportleider geen seksuele relaties met minderjarige sporters mag aanknopen. Ook niet als de sporter dat zelf zou willen! Net zoals leraren op school dat niet mogen met hun leerlingen.
Als je prettig met elkaar omgaat in een gelijkwaardige relatie, kunnen grapjes of aanrakingen best gewenst zijn. Dan is er ook geen probleem. Het wordt anders als er opmerkingen worden gemaakt die net iets te ver gaan. Daarbij hoeft niet altijd sprake te zijn van boze opzet. Een grapje kan onbedoeld toch kwetsend overkomen. Bijna iedereen kan zich er wel iets bij voorstellen.

Het NOC*NSF heeft ter preventie van seksuele intimidatie een aantal gedragsregels opgesteld. Deze 11 gedragsregels zijn van belang voor iedereen die aan sport doet.

De KNSB trekt dit breder en heeft de KNSB Reglementen Gedragscode voor trainers, coaches & begeleiders opgesteld.
Het reglement gedragscode bestaat tevens uit richtlijnen waarmee seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag kan worden voorkomen. Ze geven de grenzen aan van handelen. Ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Ze nodigen uit tot nadenken en discussiëren over het eigen handelen en dat van anderen in de sportomgeving.
De gedragscode is onderdeel van het KNSB reglement en is derhalve van toepassing op allen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij het begeleiden van sporters.

Beleid, vragen of opmerkingen?

Voor vragen omtrent het (maken en/of toepassen van) (verenigings)beleid of gewoon voor meer informatie:
Ramon Kuipers, 088 – 4892000 of R.Kuipers@KNSB.nl.
Meer informatie via NOC*NSF.

Heb je gevonden wat je zocht?