Inline-skaten Kunstrijden Langebaan / kortebaan Marathon Schoonrijden Shorttrack Schaatsen op natuurijs
‹ terug

Regionale Talentencentra | RTC’s

Om het beste schaatsland van de wereld te blijven (langebaan), het shorttracksucces door te ontwikkelen en op het gebied van inlineskaten en kunstrijden te groeien naar het hoogste niveau, heeft de KNSB enkele Regionale Talentencentra geaccrediteerd. RTC’s bieden talenten de juiste randvoorwaarden om zich optimaal te ontwikkelen. De RTC’s faciliteren meerdere disciplines of hebben multidisciplinaire samenwerkingsverbanden binnen de regio. Deze multidisciplinaire aanpak wordt onderschreven door het meerjarenopleidingsplan (MJOP) van de KNSB, welke hier te vinden is. Een RTC-programma kan indien sporttechnisch functioneel, op meerdere locaties in een RTC-werkgebied centraal trainen.

RTC’s

De structuur voor talentontwikkeling van de KNSB kent een piramidale opbouw. Talenten kunnen vanuit de baanselecties, gewesten of vereniging geselecteerd worden voor een RTC. Deze talentontwikkelingsprogramma’s staan onder regie van de KNSB en voldoen aan kwalitatieve voorwaarden zoals goede talentcoaches, goede accommodaties, goede en passende ijsuren en een optimale samenwerking met onderwijs- en studie-instellingen waaronder Topsporttalentscholen (LOOT). De RTC-coaches zijn fulltime beschikbaar (parttime bij inlineskaten). Door deze optimale omstandigheden in de eigen regio te bieden aan een grote groep talenten, krijgen laatrijpers ook meer kansen om een optimale ontwikkeling door te maken richting de (inter)nationale seniorentop.

Zowel junioren als (neo)senioren kunnen deel uitmaken van een RTC-selectie en daarmee richt ieder RTC zich op de laatste drie fases van het MJOP, train trainen, trainen om te presteren en trainen voor de top (fig.1). De leeftijdsrange binnen een RTC-selectie stelt de RTC-coach in staat om sporttechnisch een optimale lerende omgeving te creëren. Hierdoor worden alle aan te leren competenties en vaardigheden op mentaal, fysiek, technisch en tactisch gebied geborgd binnen de RTC-selectie. Bovendien biedt een RTC-programma de (neo)senioren die nog niet (of niet meer) deel uitmaken van een erkend Topteam of nationale selectie, optimale omstandigheden waardoor het mogelijk is om toch een volgende stap in prestatieontwikkeling te maken.

De kalenderleeftijden die beschreven staan per fase van MJOP zijn indicatief. De biologische leeftijd, trainingsleeftijd en relatieve leeftijd bepalen in de praktijk welke fase op hem of haar van toepassing is. Naast deze ontwikkelingsfactoren spelen ook andere factoren een rol bij het selecteren van een talent voor een RTC (zie ook selectiecriteria).

fig. 1

Vereniging Talentontwikkeling (VTO)

De regionale talentenprogramma’s voor het kunstrijden worden VTO’s genoemd. VTO staat voor vereniging talentontwikkeling. VTO’s worden gezien als sterke verenigingen en voldoen aan de door de KNSB gestelde voorwaarden, welke sterk lijken op de voorwaarden die de bond stelt aan RTC’s. In de VTO’s trainen de beste talenten uit een VTO-regio, centraal samen. Voor kunstrijden gelden andere (fig.1) leeftijden per fase van het MJOP. Kunstrijden is een zogenaamde vroeg-specialisatie-sport en een VTO richt zich hoofdzakelijk op de fase leren trainen en deels op train trainen.

Samenwerking tussen RTC’s en de KNSB

Alle RTC’s en VTO’s vallen onder regie van de KNSB, conform het beleid van NOC*NSF. Deze regierol van de bond is met name bedoeld om de kwaliteit van de talentenprogramma’s te bewaken. De regierol van de bond is onder meer terug te zien op de volgende manieren:

Deze regie betekent in de praktijk vooral dat de KNSB intensief samenwerkt met alle RTC-coaches, waarbij er altijd geredeneerd wordt vanuit twee hoofdvragen; wat is het beste voor ieder individueel talent? en hoe kunnen we elkaar hierbij als bond en RTC ondersteunen?  Naast de samenwerking met de KNSB werken de RTC-coaches onderling samen en delen zij, ook multidisciplinair, kennis met elkaar.

Ieder RTC bestaat uit een stichting en een VTO is onderdeel van een vereniging. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle voorwaarden zoals gesteld in de samenwerkingsovereenkomst met de KNSB. Naast de formele evaluatiemomenten tussen een RTC-bestuur en de KNSB is er in de praktijk veelvuldig contact over operationele processen.

Om een optimale samenwerking tussen de RTC-coaches en de trainers van baanselecties en verenigingen te creëren vind er intensief overleg plaats tussen gewesten (baanselecties) en RTC’s. Voor VTO’s is met name de samenwerking met andere verenigingen van belang. Deze samenwerking is binnen de piramidale structuur van groot belang omdat de route van de toekomstige kampioen langs meerdere organisatievormen loopt en synchronisatie van deze route gewenst is.

 

Heb je gevonden wat je zocht?