Inline-skaten Kunstrijden Langebaan / kortebaan Marathon Schoonrijden Shorttrack Schaatsen op natuurijs
‹ terug

KNSB Strategisch plan | KNSB 2020

In de Ledenraad is het strategisch plan ‘De KNSB op weg naar 2020’ definitief en unaniem vastgesteld.

Mede middels diverse bijeenkomsten met bestuurders van verenigingen, gewesten, secties en commissies en leden van de Stuurgroepen Breedtesport en Topsport en de Ledenraad is de inhoud hiervan tot stand gekomen.

Het document zet op hoofdlijnen de koers uiteen op het gebied van sportparticipatie, topsport, fan beleving, organisatie en bedrijfsvoering. Het dient als kapstok voor projecten en activiteiten van de gehele KNSB-organisatie in de komende jaren. Ten behoeve van het nader intekenen van de ‘roadmap’ gaat in het jaarplan 2012-2013 aandacht uit naar een verdere prioriteitsstelling en de precieze inrichting van trajecten. Uiteindelijk is het zaak dat de realisatie van het plan een echte co-creatie is van de leden en diverse gremia binnen de KNSB en partners van de bond.

Nu het document voorhanden is, heeft het startschot geklonken: met volle vaart en sierlijke sprongen samen op weg naar 2020!

Het strategisch plan bestaat uit:

Heb je gevonden wat je zocht?