Inline-skaten Kunstrijden Langebaan / kortebaan Marathon Schoonrijden Shorttrack Schaatsen op natuurijs
‹ terug

Logorechten

Per 30 september 2017 is het Reglement Sponsoring en Reclame KNSB voor het schaatsen aangepast. De achtergrond voor deze wijzigingen:

Het Reglement Sponsoring en Reclame is voornamelijk van belang zodra er sprake is van commerciële waarde voor de betrokken partijen (rijders en deelnemers, hoofdsponsors KNSB, sponsors Topteams, RTC’s etc.). Hierbij valt met name te denken aan ISU wedstrijden en wedstrijden op niveau van NK Senioren. Reglementering is noodzakelijk, maar tegelijkertijd is de doelstelling om voor ‘instap-categorieën’ deelname laagdrempelig te houden. Dit past bij de visie om jonge sporters gemakkelijker deel te laten nemen (kosten) en ook om multidisciplinaire zij-instroom gemakkelijker te maken (kosten en minder regels). Rijders die bijvoorbeeld tweedehands of een geleend pak hebben kunnen in bepaalde categorieën gewoon starten in ieder gekozen tenue. Tevens dient de handhaving (scheidsrechters, afdeling sportondersteuning bondsbureau) duidelijk en relatief eenvoudig te zijn. Om aan de doelstelling van laagdrempeligheid worden de rechten en plichten aangehouden per categorie en per type wedstrijd.

Dit betekent in de praktijk:

Een licentiehouder dient een sponsorverklaring in bij de KNSB, indien hij daartoe verplicht is op grond van de bepalingen in “Logorechten Topsport” en/of bij deelname aan (een van) onderstaande wedstrijden. Voor Langebaan en Kortebaan:

De sponsorverklaring wordt ter goedkeuring ingediend bij het bondsbureau per e-mail naar: wedstrijdorganisatie@knsb.nl, met daarbij de ontwerptekening inclusief de aan te brengen sponsorlogo’s.

Voor alle overige wedstrijden geldt dus dat logo’s ‘vrij’ ingevuld kunnen worden. ‘Vrij’ betekent dat er geen enkele restrictie geldt qua aantal logo’s, positie of look & feel (dus ook bv Nationale wedstrijdpakken).

De beperking die altijd van toepassing is, is de branche exclusiviteit van de KNSB hoofdsponsor(s). Zie één van de downloads.

Heb je gevonden wat je zocht?