Bezwaar of klacht indienen

Toetsreglement

Ben je het als cursist niet eens met de uitslag van de PVB-beoordeling of wil je een klacht indienen met betrekking tot het proces van de beoordeling, dan kan je daarvoor terecht bij de KNSB-toetsingscommissie. In het Toetsreglement kun je lezen op welke manier je bezwaar kunt maken.

Dit toetsreglement download je hier.

Je kunt contact opnemen met de KNSB-toetsingscommissie door te mailen naar: [email protected]

De KNSB-toetsingscommissie bestaat uit: Martine Margadant (voorzitter), Gitte Kloek, Wendie op de Beek, Jeroen Prins, Berri de Jonge, Jurre Trouw en Marieke Jonker.

Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing van NOC*NSF

Ben je het oneens met de beslissing op jouw bezwaar of een uitspraak inzake fraude die de KNSB- toetsingscommissie heeft genomen, dan kan je beroep gaan bij de Centrale Commissie van voor Toetsing (CCBT). Deze behandelt beroepsprocedures, zoals omschreven in het Toetsreglement Sport

Bij de behandeling van een beroepsprocedure worden kosten gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de onkostenvergoeding en secretariële ondersteuning. De kosten bedragen € 200 per procedure en dien je vooraf aan de KNSB te betalen. Dit bedrag krijg je teruggestort wanneer je door de Centrale Commissie voor beroep (CCBT) van toetsing in het gelijk worden gesteld.

De Handleiding beroepsprocedure CCBT download je hier: Handleiding beroepsprocedure CCBT

Je kunt met CCBT contact opnemen door een mail te sturen naar: [email protected].