De Academie voor Sportkader (ASK) maakt onderdeel uit van de unit Sportontwikkeling bij NOC*NSF en is in 2006 voor en door sportbonden opgericht. Door de professionalisering van sport ontstond er een grotere behoefte aan beter en meer opgeleid sporttechnisch, bestuurlijk en arbitraal kader. 

De kwaliteit van het sportkader bepaalt de kwaliteit van de sport die wordt aangeboden. De ambitie van de Academie voor Sportkader is daarom als volgt samen te vatten:

“Voor elke sporter een competente en begeleide trainer/coach/instructeur en voor elke wedstrijd een competente scheidsrechter in een veilig sportklimaat, gecreĆ«erd door competente sportbestuurders.