Inlineskaten Kunstrijden Langebaan / kortebaan Marathon Schoonrijden Shorttrack Schaatsen op natuurijs
‹ terug

Volgende stap in professionalisering KNSB: kandidaten Raad van Toezicht KNSB bekend

Gepubliceerd donderdag 2 juni 2016

De KNSB wil een goede basis creëren om de schaatssport in de volle breedte optimaal te kunnen blijven bedienen. In 2014 heeft de Ledenraad ingestemd met de invoering van het Raad van Toezicht  model en de bijbehorende rollen, taken en bevoegdheden. De invoering van dit bestuursmodel stelt de bond in staat slagvaardiger te zijn. De kandidaten voor de Raad van Toezicht die worden voorgedragen in de Ledenraad van 16 juni zijn bekend gemaakt.

Wat verandert er?

De rollen van Ledenraad,  Algemeen Bestuur en Directeur wijzigen naar Ledenraad, Raad van Toezicht en Directeur-Bestuurder. De directeur-bestuurder wordt ‘het gezicht’ van de KNSB en heeft meer bevoegdheden. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directeur-bestuurder en zal meer op de achtergrond actief zijn dan het huidige Algemeen Bestuur. De Ledenraad blijft het hoogste orgaan van de bond, de Raad van Toezicht legt verantwoording af aan de Ledenraad.

Vervolgstappen

De kandidaten voor de Raad van Toezicht worden voorgedragen tijdens de Ledenraad van 16 juni. Het bestuursmodel zal in de Ledenraad van 1 oktober van start gaan. In het belang van een goede continuïteit en overdracht van werkzaamheden start de Raad van Toezicht de samenwerking met de huidige directeur Theo Fledderus, die dan directeur-bestuurder wordt. De samenstelling van de Ledenraad wordt aangepast op een meer evenredige vertegenwoordiging van de achterban, dit proces is in volle gang.

Organen in Raad van Toezicht model

De Ledenraad
Het hoogste orgaan binnen de KNSB is de Ledenraad. De Ledenraad borgt het democratisch karakter van de vereniging en verschaft het beleid van de Bond legitimiteit en draagvlak. Missie- en visiedocumenten, meerjaren(beleid)plannen en jaar(activiteiten)plan en de daarvan afgeleide begroting worden goedgekeurd door de Ledenraad. Uiteraard wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten, door middel van het jaarverslag en de jaarrekening. De Ledenraad houdt toezicht op hoofdlijnen.

Directeur-bestuurder
De directeur-bestuurder zorgt voor uitvoering van het beleid door het bondsbureau en is het gezicht van de KNSB. Hij geeft leiding aan het Management Team, bestaande uit de Technisch Directeur, de Commercieel Directeur, de Manager Sportparticipatie en de Business Controller. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor externe vertegenwoordiging, zowel op nationaal als op internationaal niveau. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT).

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) is het orgaan, dat (dagelijks) toezicht houdt op het feitelijk functioneren van de directeur-bestuurder. De RvT bestaat uit een voorzitter en vier leden. De RvT borgt het bestuurlijk functioneren van de organisatie door het adviseren van de directeur-bestuurder, het bewaken van processen en toetsen van besluiten. De RvT legt verantwoording af aan de Ledenraad. De leden van de RvT worden benoemd door de Ledenraad.

Kandidaten Raad van Toezicht
De afgelopen periode heeft een selectiecommissie kandidaten geselecteerd voor de Raad van Toezicht. Uitgangspunt was een deskundig team met een vertegenwoordiging van diverse expertises. Tijdens de Ledenraad van 16 juni worden de volgende kandidaten voorgesteld (in alfabetische volgorde):

–       Ineke Donkervoort, vrouw 63 jaar, wonende te Beetsterzwaag
–       Pieter de Kroon, man, 65 jaar, wonende te Wijnjewoude
–       Jolle Landman, man, 44 jaar, wonende te Wageningen
–       Ton Lekkerkerker, man, 58 jaar, wonende te Arnhem
–       Kees Rutten, man, 34 jaar, wonende te Utrecht

 

Meer nieuws

50e KNSB Ledenraad

Het skateseizoen is begonnen

WIJV uit Winterswijk: van bijna-dood naar voorbeeldclub

Wereldtop shorttrack keert alweer snel terug in Nederland

Jarige Bornse Schaats- en Skeelervereniging schaatst voor hartekind Lois

Niki Wories: ‘Sporters helpen waar we kunnen’

naar het nieuwsoverzicht

Niks missen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven
Welke nieuwsbrieven wil je graag ontvangen?

Volg je ons al?

Vragen?

088 489 20 00

[email protected]

Alle contactgegevens >>

Heb je gevonden wat je zocht?