Inlineskaten Kunstrijden Langebaan / kortebaan Marathon Schoonrijden Shorttrack Schaatsen op natuurijs
‹ terug

Nieuwe structuur KNSB-organisatie

Gepubliceerd woensdag 25 maart 2009

Commissie Schenk adviseert divisies Breedtesport en Topsport

 

Hoogland (KNSB) – De Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond (KNSB) staat aan de vooravond van een ingrijpende verandering in het organisatiemodel. Als het Algemeen Bestuur en het Bondscongres ermee instemmen, komen er aparte divisies voor breedtesport en topsport. Dit op advies van een zware commissie onder leiding van oud-topschaatser Ard Schenk. Die had als opdracht voorstellen te doen om de topsportactiviteiten binnen de KNSB verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Het resultaat is een voorstel dat deze disciplines meer autonomie biedt en slagvaardiger maakt, waarbij de verbinding met de breedtesport is gewaarborgd. De commissie Schenk is in september 2008 geïnstalleerd en heeft vandaag haar bevindingen gepresenteerd aan het Algemeen Bestuur van de KNSB.

 

Downloads

 

·         Download persbericht in PDF

·         Download volledig advies Commissie Schenk

·         Download samengevatte versie

 

In de voorgestelde structuur krijgen de Breedtesport en de Topsport een vrij zelfstandige positie met eigen besturen en een eigen directeur. De beide divisies stellen ieder afzonderlijk hun eigen beleid vast en leggen dit ter goedkeuring voor aan het Bondsbestuur. Dit deelt – na instemming met de beleidsvoorstellen – de beschikbare middelen toe aan de verschillende onderdelen en activiteiten.

 

Met deze nieuwe manier van werken ontstaat meer duidelijkheid over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de totale KNSB-organisatie en krijgt topsport de positie die nodig is om snel en daadkrachtig te kunnen handelen. De directeur Topsport is eindverantwoordelijk, heeft beslissingsbevoegdheid en overziet het hele speelveld. Sporters en de commerciële merkenteams krijgen meer invloed op het beleid.

 

Onderzoek naar een nieuw verenigingsmodel is vorig jaar in gang gezet nadat wrijving was ontstaan tussen de gewesten en Topsport binnen de KNSB. In vervolg daarop voerde het algemeen bestuur breed overleg met de achterban. Daaruit kwam naar voren dat binnen de KNSB-geledingen steun bestaat voor verandering in de organisatiestructuur.

 

De commissie Schenk is zorgvuldig te werk gegaan en heeft binnen de vereniging veel overleg gevoerd om draagvlak te krijgen voor de voorstellen. “De KNSB kan straks veel slagvaardiger opereren met kortere lijnen. Maar alle schaatsen moeten dan wel met de punten in dezelfde richting staan”, zegt de schaatsicoon, die samen met Johan Grobbée, Ludy Bultena, Patrick Wouters van den Oudenweijer, Rintje Ritsma en Riemer van der Velde het advies heeft gemaakt.

 

In de ogen van de commissie Schenk moet een onafhankelijke stuurgroep de opdracht krijgen de aanbevelingen verder uit te werken en te vertalen naar de praktijk. Met het oog op de Olympische Winterspelen van 2010 in Vancouver moet de divisie Topsport nog vóór 1 september van dit jaar gestalte krijgen. Voor het invoeren van de andere adviezen geldt 1 september 2010 als uiterste datum.

 

In de nieuwe organisatiestructuur geeft het Bondsbestuur sturing aan de totale KNSB, het coördineert tussen de verschillende organen en legt verantwoording af aan het Bondscongres. Het Bondsbestuur telt vijf leden. Naast de voorzitters van de divisies Topsport en Breedtesport benoemt het Bondscongres een voorzitter, secretaris en penningmeester op bindende voordracht van de twee divisiebesturen.

 

Het Bondscongres fungeert als Algemene Ledenvergadering en bestaat uit afgevaardigden van de KNSB-Gewesten. Momenteel zijn dat er acht. Elk Gewest wijst drie vertegenwoordigers aan voor het Bondscongres. In deze getrapte structuur geldt bij besluitvorming een gewogen stemverhouding. De wegingsfactor is afhankelijk van het aantal leden per Gewest.

 

Het bestuur van de divisie Breedtesport bestaat uit vijf personen. Vier van hen worden voorgedragen door het overleg van de gewestelijke voorzitters. Zij functioneren onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.

 

Ook het divisiebestuur Topsport bestaat uit vijf personen. Twee van hen hebben een topsportprofiel en worden voorgedragen door het divisiebestuur Breedtesport. Eén bestuurslid vertegenwoordigt de Vereniging Professioneel Schaatsen (merkenteams), één de atletencommissie in oprichting en de voorzitter is onafhankelijk.

 

Het Bondsbestuur benoemt de bestuurders van de divisies Breedtesport en Topsport in hun functies en het Bondscongres benoemt de voorzitters.

De acht secties in de schaats- en skatesport zijn verantwoordelijk voor een goed verloop van de diverse activiteiten binnen hun eigen discipline. Zij hebben beleidsvoorbereidende, adviserende en uitvoerende taken. De secties zijn verbonden met de divisies Breedtesport en Topsport. In hun besturen komen zetels beschikbaar voor vertegenwoordigers van de Vereniging Professioneel Schaatsen en de atletencommissie in oprichting.

 

Meer nieuws

Koen Hakkenberg nieuwe coach Wadro KNSB Talent Team Noord shorttrack

KNSB neemt afscheid van assistent-bondscoach Annie Sarrat

50e KNSB Ledenraad

Het skateseizoen is begonnen

WIJV uit Winterswijk: van bijna-dood naar voorbeeldclub

Wereldtop shorttrack keert alweer snel terug in Nederland

naar het nieuwsoverzicht

Niks missen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven
Welke nieuwsbrieven wil je graag ontvangen?

Volg je ons al?

Vragen?

088 489 20 00

[email protected]

Alle contactgegevens >>

Heb je gevonden wat je zocht?