Inline-skaten Kunstrijden Langebaan / kortebaan Marathon Schoonrijden Shorttrack Toerschaatsen
‹ terug

Contributie 2011-2012

Gepubliceerd: dinsdag 13 december 2011

Hoogland (KNSB/Henriët Wardenier) – Sinds het schaatsseizoen 2010-2011 kennen we een nieuw contributiestelsel. Het contributiestelsel is een landelijk uniforme regeling waarvan de afhandeling door het bondsbureau wordt uitgevoerd. Jaarlijks ontvangen verenigingen de benodigde informatie om hun ledengegevens aan te leveren ten behoeve van de bondscontributie inning over het huidige schaatsseizoen en afgelopen skateseizoen. Deze gegevens zijn de basis voor de facturering van de contributie.

Contributiestelsel

Binnen het contributiestelsel onderscheiden we drie verschillende contributies. We kennen een contributie voor de vereniging als geheel, een contributie voor actieve leden en één voor passieve leden. De KNSB levert in ruil voor de contributies een pakket aan diensten en producten terwijl tevens een deel van de contributiegelden wordt geretribueerd aan de gewesten. Het pakket aan diensten en producten van de KNSB aan de verenigingen omvat onder meer een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en afkoop BUMA/SENA-rechten. Voor een uitgebreid overzicht lees meer bij Lidmaatschap.

Contributiestelsel

Verenigingscontributie per aangesloten vereniging € 100,00
Actief lid 18 jaar en ouder € 5,00
Actief lid tot 18 jaar € 0,00
Passief lid 18 jaar en ouder € 1,00
Passief lid tot 18 jaar € 0,00

Actieve en passieve leden

De definitie voor actieve leden en passieve leden moet als volgt worden uitgelegd:

Actieve leden

alle leden van een vereniging zijn actieve leden, behalve:

Passieve leden

Denk bij actieve leden aan sporters die via de vereniging met regelmaat schaatsen/skaten/ trainen; licentiehouders; trainers/coaches met een technisch kaderlicentie, leden met een organisatorische licentie en aan verenigingsleden die op verenigingsuren schaatsen/skaten/trainen, maar niet aan wedstrijden deelnemen.
Denk bij passieve leden bijvoorbeeld aan juryleden (zonder licentie); donateurs en aan gezinnen met een gezinslidmaatschap (bij een natuurijsvereniging met kinderen jonger dan 18 jaar telt een gezinslidmaatschap per huisadres als 1 passief lid).

Subsidies op basis van ledentallen

Op basis van het totaal aantal opgegeven leden worden de NOC*NSF subsidies voor de breedtesport vastgesteld. Met deze subsidiegelden wordt onder meer het pakket met diensten, maar ook jeugdactiviteiten en realisatie van maatschappelijke stages gefinancierd. Een voorwaarde voor de toekenning van de subsidies is het aanleveren van de volledige en correcte gegevens.

Aanleveren ledengegevens

Het bondsbureau vraagt in december rechtstreeks bij de verenigingen opgaven van de gegevens van haar leden. De ledengegevens en aantallen op 1 januari 2012, de peildatum, kunnen tot 15 januari 2012 worden doorgegeven aan het bondsbureau. Verenigingen leveren hun gegevens aan via het formulier aanleveren ledengegevens.
Het ingevulde formulier aanleveren ledengegevens wordt gemaild naar contributie@knsb.nl met bij het onderwerp van de e-mail het verenigingsnummer (4 cijfers van de bond).
Om correcties en misverstanden te voorkomen stellen wij het zeer op prijs als u uw opgave ledengegevens voor toezending afstemt met uw penningmeester. Vanaf 1 februari 2012 zal de facturen worden verzonden.

Meer informatie

Het document Toelichting Contributiestelsel geeft antwoord op de meest gestelde vragen.
Als u nog vragen hebt rondom het invullen van het formulier, kunt u contact opnemen met Marion Wingelaar (medewerker ledenadministratie). Voor beleidsvragen kunt u contact opnemen met Erik Negerman of Henriët Wardenier (afdeling Sportontwikkeling). Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 033-4892000 of via email contributie@knsb.nl.

Samengevat

Wie opgeven: alle leden van uw vereniging
Peildatum: 1 januari 2012 (skateverenigingen 31 december 2011)
Wat verplicht opgeven: naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum
Hoe opgeven: formulier ‘aanleveren ledengegevens 2011’
Deadline: 15 januari 2012
Waar naar toe sturen: contributie@knsb.nl
Waarom opgeven: contributiereglement en statuten


Deel deze pagina: