Inlineskaten Kunstrijden Langebaan / kortebaan Marathon Schoonrijden Shorttrack Schaatsen op natuurijs
‹ terug

KNSB stelt Jan Dijkema kandidaat voor presidentschap ISU met inspiratie en innovatie als belangrijkste kernwoorden

Gepubliceerd maandag 11 april 2016

De KNSB draagt Jan Dijkema voor als kandidaat voor het presidentschap van de Internationale Schaats Unie (ISU). De verkiezing vindt plaats tijdens het ISU-congres in juni in Dubrovnik. In Kroatië zal de Italiaan Ottavio Cinquanta na 22 jaar het leiderschap van de Internationale Schaats Unie overdragen. Mocht Dijkema gekozen worden als opvolger van de Italiaan, dan wordt hij de derde Nederlander die de post van president binnen het hoogste internationale schaatsorgaan bekleedt. Pim Mulier was na het oprichtingscongres in 1892 in het Kürhaus in Scheveningen tot 1895 de eerste president van de ISU. Gerrit van Laer bekleedde het hoogste ambt van 1937 tot 1945.

Dijkema werd in juni 1994 in de council van de ISU gekozen, waarmee Nederland na jaren weer was vertegenwoordigd in de top van het hoogste internationale schaatsorgaan. In 2010 stroomde de Nederlander door naar de positie van vicevoorzitter met Speed Skating als portefeuille. In de ogen van de KNSB is Jan Dijkema klaar om Cinquanta op te volgen als president.

Drie belangrijke pijlers

Met ’inspiratie en innovatie’ als belangrijkste kernwoorden wil Jan Dijkema de schaatssport straks als president wereldwijd verder ontwikkelen. ”De ISU staat voor een aantal grote uitdagingen, die mede worden ingegeven door de ontwikkelingen in de samenleving en de sportwereld. Hier dient adequaat en met frisse en vernieuwende ideeën op te worden ingespeeld. Ik wil graag de verantwoordelijkheid nemen om die noodzakelijke transitie vorm te geven. Centraal staat huidige en komende generaties te blijven aanspreken en plezier te laten beleven aan kunstrijden, shorttrack en langebaanschaatsen. Ik hoop de internationale schaatssport te inspireren en te innoveren, waarbij we voortbouwen op de solide basis die er al is”, benadrukt Dijkema.

Om te vervolgen: ”In mijn optiek zijn er drie belangrijke pijlers, waar ik samen met de nationale federaties, schaatsers en partners de schouders onder wil zetten: ‘promotie, marketing en digitalisering van de schaatssport’, ‘development’ en ‘good governance’.”

Promotie, marketing en digitalisering

Rondom promotie, marketing en digitalisering streeft Dijkema ernaar om meer fans te betrekken bij de schaatssport en hun beleving te vergroten. Er dient structureel fan engagement te worden ontwikkeld waarbij onder meer met digitale hulpmiddelen interactie en unieke content wordt geboden (zoals data uit 3D animaties bij kunstrijden en GPS bij shorttrack en langebaan). Tevens is Dijkema zich ervan bewust dat de huidige formats en kalenders binnen de diverse disciplines moeten worden geoptimaliseerd, waarbij niet geschroomd moet worden nieuwe concepten uit te proberen, zoals een groot evenement waar de verschillende ISU disciplines samenkomen. Verder is het zaak om de samenwerking met media en commerciële partners goed in te richten en via pilots nieuwe verdienmodellen te exploreren voor de ISU en haar members, bijvoorbeeld aangaande rechtenpakketten.

Development

Bij development moet de ISU, vindt Dijkema, inzetten op maatwerk richting de landen en inspelen op hun behoeftes rond thema’s als jeugd, talentontwikkeling en opleidingen. Er dient op elk continent ook minimaal één schaatsacademie met de verschillende disciplines te worden gerealiseerd. Daarnaast is het zaak de multidisciplinaire aanpak te stimuleren, waarbij atleten uit onder meer inline-skaten, ijshockey en turnen in contact worden gebracht met de ISU disciplines.

Governance

Dijkema wil verder dat onder zijn presidentschap waarden als transparantie, integriteit en samenwerking de boventoon vormen. Onder good governance valt in de ogen van de Nederlander onder meer het instellen van een ISU atletencommissie en ad-hoc werkgroepen (bv rondom marketing), die in opdracht van de council vraagstukken uitwerken die in de schaatswereld leven. Hierin kunnen leden uit alle werelddelen participeren en zo expertise delen en met vernieuwende voorstellen komen.

De KNSB staat achter de missie die Jan Dijkema op zich neemt als kandidaat president. Voorzitter Roel Dekker: “Met zijn jarenlange ervaring kent Jan Dijkema de internationale schaatswereld als geen ander en geniet hij wereldwijd draagvlak. Jan ziet dat de ISU stappen moet maken in de huidige veranderde wereld, wil de schaatssport ook in de toekomst de jeugd, fans en sponsors aanspreken. Hij wil deze verantwoordelijkheid oppakken samen met onder meer de nationale bonden, atleten en partners. Dit sluit aan op de visie van de KNSB om samen te werken aan de continuïteit van de schaatssport.”

Ook NOC*NSF juicht de kandidaatstelling van Jan Dijkema toe. Voorzitter André Bolhuis: ”Als NOC NSF vinden we het belangrijk dat Nederland goed vertegenwoordigd is in internationale federaties. Wij kennen Jan Dijkema als een ervaren en bekwaam bestuurder op dit internationale niveau. Bovendien heeft Dijkema een inhoudelijk sterk programma met constructieve plannen om de uitdagingen waar de sport voor staat op te pakken.”

Behalve Jan Dijkema als kandidaat voor het presidentschap draagt de KNSB ook Albert Hazelhoff en Reinier Oostheim bij de aanstaande verkiezingen voor bestuursposten binnen de ISU-organen voor. Hazelhoff is kandidaat voor de disciplinary committee van de ISU. Dit is het juridische orgaan dat aanklachten behandelt rondom disciplinaire of ethische overtredingen.

Oostheim maakt al jaren deel uit van de ISU Technische Commissie Short Track. De KNSB draagt hem wederom voor een nieuwe termijn als lid van deze commissie voor.

Er hebben momenteel nog twee andere Nederlanders zitting in ISU organen: Jildou Gemser (TC langebaan, zetel benoemde coach) en Harm Kuipers (zetel lid medische commissie). De ISU Council benoemt deze functies; de KNSB kan hier geen voordracht voor doen.

Zie ook ‘manifest’ Jan Dijkema

Het ISU Congres vindt plaats van 6-10 juni 2016 in Dubrovnik, Kroatië. De KNSB wil actief bijdragen aan de internationale ontwikkeling van het schaatsen. Vanuit een continuïteitsgedachte heeft zij belang bij het vergroten van de wereldwijde status en populariteit van de sport. De KNSB is afhankelijk van de internationale setting om haar ambities rond topsport, fanbeleving en commercie te kunnen waarmaken en vernieuwingen te realiseren. Hiertoe wordt samengewerkt met een vertegenwoordiging vanuit de achterban, zoals atleten en specialisten op de disciplines en internationale betrekkingen. De KNSB delegatie bestaat uit: Jenneke Bogerd, Theo Fledderus, Albert Hazelhoff, Cees Juffermans, Arie Koops, Wilf O’Reilly en Jeroen Prins. Meer over de inhoudelijke voorstellen en de “spelregels” voor het congres ga naar knsb.nl/pers.

Meer nieuws

Selectie TeamNL voor WK Inzell bekend

Joan Haanappel, stijlvol (kun)strijdster die haar droom zag uitkomen

Oud-kunstschaatsster Joan Haanappel (83) overleden

Vacature: Talentcoach Shorttrack Wadro KNSB Talent Team Noord

Wat moet je weten over het Daikin NK Allround en Sprint?

Delftse studenten gaan al 25 jaar Effe Lekker Schaatsen, nu zelfs in Collalbo

naar het nieuwsoverzicht

Niks missen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven
Welke nieuwsbrieven wil je graag ontvangen?

Volg je ons al?

Vragen?

088 489 20 00

[email protected]

Alle contactgegevens >>

Heb je gevonden wat je zocht?