Inlineskaten Kunstrijden Langebaan / kortebaan Marathon Schoonrijden Shorttrack Schaatsen op natuurijs
‹ terug

Goede voorbeelden

De KNSB wil goede voorbeelden van verenigingen graag delen met andere verenigingen. Dit kan gaan over allerlei verschillende onderwerpen zoals accommodaties, opzet van een skateafdeling, natuurijsactiviteiten, sociale  of fysieke veiligheid. De KNSB ziet kennisdeling als een belangrijke taak richting verenigingen. Door het delen van kennis en goede voorbeelden kan een vereniging effectiever en efficiënter de bestuurlijke en organisatorische uitdagingen aangaan.

KNSB Verenigingsondersteuning biedt verenigingen de mogelijkheid vragen te stellen indien de vereniging op zoek is naar informatie, tegen een probleem oploopt of juist ambitie heeft zich verder te ontwikkelen. Op elke vraag probeert de KNSB te voorzien in de gewenste informatie of verwijst waar deze mogelijkerwijs te vinden is. De KNSB beantwoordt veel vragen over zowel schaatsspecifieke als sporttakoverschrijdende onderwerpen. Denk bij deze laatste categorie bijvoorbeeld aan het opstellen van beleid of toekomstplan, het werven en behouden van vrijwilligers of tips bij subsidies. Onderwerpen of specifieke vragen kunnen heel algemeen of juist heel specifiek zijn. Alle vragen kunnen gesteld worden.

Nog beter zijn de goede voorbeelden van de verenigingen zelf. Voor de meeste problemen of onderwerpen is wel een vereniging met een goed voorbeeld. De KNSB is begonnen met het in beeld brengen van deze goede voorbeelden.

Laat je als vereniging inspireren door successen van andere verenigingen!

Heb je als vereniging zelf een succes dat je graag wilt delen? Neem contact op met Martijn Hagens of [email protected].

 • Goede voorbeelden
 • Aanmeldmogelijkheid voor trainingen en activiteiten - IJsclub Tilburg

  Omschrijving
  Aanmeldmogelijkheid voor trainingen en activiteiten

  Succes van
  IJsclub Tilburg

  Het succes
  IJsclub Tilburg heeft op een duidelijke en efficiente manier in een webshop de dienstverlening, qua afname van trainigen en actviteiten, op een dusdanige manier ingericht dat leden heel makkelijk en transparant de door hun gewenste onderdelen kunnen afnemen. Het aantal handelingen en het werk voor de betrokken bestuurders/commissies is hiermee bovendien flink beperkt en duidelijk gestructureerd. Bovendien is hiermee ook direct de betaling geautomatiseerd en afgehandeld.

  Een werkgroep heeft in de loop der tijd alle wensen en mogelijkheden vergeleken om inschrijvingen en planningen te digitaliseren. Uiteindelijk is de ultieme vorm door de vereniging zelf verder uitgewerkt omdat deze nog beter aansluit bij de schaatsvereniging.

  Leden kunnen alle verschillende trainingen en activiteiten met allerlei abonnementsvormen en tarieven centraal en direct afnemen. Het bestuur en de trainers kunnen alle verzamelde info gemakkelijk opvragen om te gebruiken als presentielijst bij trainingen of voor bestuursrapportages.

  Meer info
  Voorbeeld op IJsclub Tilburg
  IJsclub Tilburg via de webmaster [email protected]

 • Beleidsplan - SSV Eemland

  Omschrijving
  Beleidsplan

  Succes van
  SSV Eemland

  Het succes
  Schaats en Skeelervereniging Eemland heeft in 2013 haar Toekomstplan gemaakt dat de kracht van de vereniging beschrijft, de ambities en plannen weergeeft en invulling geeft aan de agenda voor 2013-2016.

  Het toekomstplan geeft in 13 pagina’s op een duidelijke en heldere manier de basis voor de belangrijkste ambities en plannen. In dit tokomstplan is bewust ook al een klein stukje inhoud geformuleerd waarmee de verenigingsbestuurders en commissies nu duidelijk verder uit de voeten kunnen.

  Meer info
  http://www.ssveemland.nl/index.php/vereniging/over-ssv-eemland of via de voorzitter via [email protected].

 • Beleid op sociale veiligheid - IJsclub Tilburg

  Omschrijving
  Omgaan met sociale veiligheid

  Succes van
  IJsclub Tilburg

  Het succes
  IJsclub Tilburg heeft een aantal bewuste keuzes in haar beleid gemaakt die de sociale veiligheid van leden vergroot en bewaakt.

  Belangrijkste voorbeelden hiervan zijn het beleid van de Vertrouwens Contactpersoon (VCP), de gedragscode voor trainers en begeleiders én de verplichtstelling van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor iedereen die met jeugd te maken heeft.

  De Vertrouwenscontactpersoon van IJsclub Tilburg heeft de scholing bij NOC*NSF gevolgd inclusief de nascholingen. Hierin worden voorbeelden en tips gegeven om binnen de vereniging een beleid op te stellen mbt sociale veiligheid. Het bestuur van IJsclub Tilburg heeft vastgesteld dat sociale veiligheid een belangrijk goed is op plaatsen waar jeugd actief is én heeft hier olv de VCP beleid op gemaakt.

  Trainers worden verplicht om de gedragscode (KNSB) te ondertekenen. Trainers en begeleiders van de vereniging zijn bovendien verplicht een VOG bij de gemeente aan te vragen. Dit is een voorwaarde om bij IJsclub Tilburg met jeugd actief te mogen zijn. De VOG wordt door de vereniging bij de overheid gedeclareerd zodat er voor de vrijwilligers geen kosten aan verbonden zijn.

  Door duidelijk en transparant met sociale veiligheid om te gaan, heeft IJsclub Tilburg als een van de eerste schaatsverenigingen hier een belangrijke stap in gezet en intern het benodigde draagvak hiervoor .

  NB. Sociale veiligheid behelst onderwerpen als hoe omgaan met jeugd door het kader, seksuele intimidatie maar bijvoorbeeld ook zaken die veel vaker voorkomen zoals pesten, schelden of discrimineren.

  Meer info
  IJsclub Tilburg via [email protected]
  Meer informatie over een veilig Sportklimaat op KNSB.nl

 • Natuurijsactiviteit ‘schaatsen met lichtjes' - Ter Aarse ijsclub

  Omschrijving
  Organisatie Natuurijsactiviteit ‘schaatsen met lichtjes’

  Succes van
  Ter Aarse ijsclub

  Het succes
  De Ter Aarse IJsclub heeft twee natuurijswinters achter elkaar met succes het evenement ‘Schaatsen met lichtjes’ georganiseerd. Om dit goed vast te leggen voor de komende natuurijswinters is een mooi draaiboekje gemaakt.

  De Ter Aarse IJsclub heeft de belangrijkste actie- en aandachtspunten voor een evenement op natuurijs vastgelegd, in beginsel voor ‘Schaatsen met lichtjes’. Ook met nieuwe vrijwilligers is het mogelijk om snel te handelen en iets moois rond natuurijs te kunnen organiseren.

  Meer info
  Draaiboek Schaatsen met Lichtjes

  Meer informatie via [email protected]

 • Realisatie combibaan zonder gemeentelijke gelden - SVO

  Omschrijving
  Realisatie combibaan zonder gemeentelijke gelden

  Succes van
  Schaatsvereniging Oudewater

  Het succes
  SVO is er in geslaagd een fantastische natuurijs- en skatebaan te realiseren zonder dat de gemeente hiervoor subsidies te beschikking heeft gesteld.

  Door de sterke lokale gemeenschap, zelfwerkzaamheid, de band die de vereniging onderhoudt met lokale ondernemers en het intensief betrokken krijgen van een grote belangrijke lokale ondernemer (met een groot netwerk) is de natuur- en skatebaan ondanks de forse begroting toch gerealiseerd, volledig naar wens van de vereniging. Inmiddels kijkt de vereniging naar uitbreidingsmogelijkheden.

  Meer info
  Schaatsvereniging Oudewater via www.svooudewater.nl of contactgegevens via Ramon Kuipers, KNSB Bondsbureau.

 • Toekomstplan vereniging - Ballangrud

  Omschrijving
  Toekomstplan

  Succes van
  Ballangrud Breda

  Het succes
  De vereniging Ballangrud is er in geslaagd om een heel beknopt maar helder beleidsplan in een nieuwe vorm te gieten, namelijk in 1 A3. Daarbij is het bewandelde proces minstens net zo waardevol. Een flinke groep leden is in enkele bijeenkomsten direct betrokken bij de totstandkoming en dit wordt ook heel handig in kaart gebracht.

  Ballangrud heeft in het Toekomstplan een aantal hoofdpunten vastgesteld die de vereniging in haar kern omschrijven. Vervolgens zijn er kort en bondig keuzes gemaakt hoe de zeven hoofdpunten verder ontwikkeld kunnen worden.

  In het proces zijn vele leden direct een of enkele keren aanwezig geweest om gezamenlijk de hoofdpunten te formuleren en te prioriteren. Om het draagvlak en de transparantie te optimaliseren zijn alle betrokkenen met naam benoemd in het plan.

  Meer info
  Ballangrud Breda via [email protected]

  Bijlage
  1.            Toekomstplan 2012-2016.pdf
  2.            Toekomstplan Ballangrud presentatie

 • G-schaatsen - ASV Almere

  Omschrijving
  Het aanbieden van gehandicaptensport

  Succes van:
  ASV Almere

  Het succes
  ASV Almere krijgt van het Oranje Fonds subsidie voor het project: super COOL!

  In samenwerking met Triade (een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking) die de deelnemers regelen en met VMCA (vrijwilligers/mantelzorg centrale) die de begeleiders regelen is het project tot stand gekomen.

  Bij super COOL! leren deelnemers met een beperking schaatsen of inline-skaten samen met een maatje. Dit maatje is een vrijwilliger of een stagiaire.

  Het maatje gaat samen met de deelnemer naar de lessen en ze gaan ook regelmatig als koppel samen iets anders doen. Bijvoorbeeld winkelen, koffie drinken, naar de bioscoop, knutselen, etc. Wat precies hangt van de wensen en leeftijd van de deelnemer af. Hoe vaak je afspreekt hangt af van de mogelijkheden van het maatje.

  Meer info
  super COOL!

  ASV Almere - goed voorbeeld - Super Cool

 • Eigen verhuur - Ijs- en inline-skateclub Purmerend

  Omschrijving
  Het verhuren van schaatsen als vereniging

  Succes van
  IJs- en inline-skateclub Purmerend

  Het succes

  IJs- en inline-skateclub Purmerend heeft via Ice-world gebruikte schaatsen kunnen aanschaffen en verhuurt deze nu aan bezoekers van de natuurijsbaan.

  Dit is een mooie dienst naar bezoekers en levert de vereniging ook weer wat op!verhuur goed voorbeeld Purmerend

 • Beleidsplan - SVO

  Omschrijving

  Beleidsplan 2014-2018

  Succes van

  Schaats-en skeelervereniging Oudewater

  Bijlage

  1. SVO beleidsplan.samenvatting
  2. SVO Beleidsplan20142018.definitief

   

 • Huishoudelijk regelement - SVO

  Omschrijving
  Huishoudelijk regelement

  Succes van
  Schaatsvereniging Oudewater

  Het succes
  Overzichtelijk huishoudelijk regelement voor de vereniging

  Huishoudelijk Reglement SVO

  Meer info
  www.svooudewater.nl

   

Niks missen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven
Welke nieuwsbrieven wil je graag ontvangen?

Volg je ons al?

Vragen?

088 489 20 00

[email protected]

Alle contactgegevens >>

Heb je gevonden wat je zocht?