Inline-skaten Kunstrijden Langebaan / kortebaan Marathon Schoonrijden Shorttrack Toerschaatsen
‹ terug

Talentstatussen

Talentprofielen: belofte, nationaal en internationaal talent (NOC*NSF)

De KNSB hanteert samen met NOC*NSF criteria voor het aanmerken van talentvolle sporters. Hiervoor worden zogenaamde talentprofielen gebruikt die door NOC*NSF zijn vastgesteld.

Deze talentprofielen verschillen per discipline, bijvoorbeeld in het aantal sporters dat in aanmerking komen voor een status. Sinds september 2010 is een talentstatus een voorwaarde voor faciliteiten op één van de Topsport Talentscholen in Nederland.

Sporters die voldoen aan de criteria krijgen voor de duur van 1 jaar een desbetreffende status toegekend. Eenmaal per jaar worden deze statussen toegekend. Voor de disciplines shorttrack, langebaan en kunstrijden vernieuwd de KNSB elk jaar uiterlijk 1 juni de talentstatussen (belofte, nationaal en internationaal talent), voor inline-skaten uiterlijk 1 augustus. Nieuw in seizoen 2015-2016 is de toekenning van een beloftestatus voor Neo-senioren die voor een RTC zijn geselecteerd en geen NT, IT of andere status hebben. Deze wijziging is doorgevoerd om Neo-senioren die door de KNSB voldoende kansrijk worden geacht voor internationale podiumposities bij de senioren op termijn.

Voorbeeld van een beloftestatus voor de discipline langebaan: bij de junioren C en B gaat het hier om de beste 12 sporters per jaargang. Hoe ouder de sporters, hoe strenger de criteria. Als criteria worden de resultaten op de NK’s gebruikt, met toekomstig uitzicht op deelname aan internationale (junioren) wedstrijden. Denk bij neo-senioren aan deelname aan WC’s, EK, WK.

Hoe ouder de sporters, hoe strenger de criteria. Als criteria worden de resultaten vanuit seizoen 2014/2015 op de specifiek benoemde NK’s gebruikt, met toekomstig uitzicht op deelname aan internationale (junioren) wedstrijden. Als sporter deel uitmaakt van een RTC selectie geeft ook recht op een talentstatus. De RTC selecties zijn afgestemd met de KNSB en door de KNSB goedgekeurd. De statussen worden toegekend op de prestaties van het seizoen ervoor.

Sporters die een status toegewezen hebben gekregen, komen in aanmerking voor voorzieningen van de zeven Regionale Topsportorganisaties (RTO’s), de voormalige Olympisch netwerken. Bij de RTO’s zijn regionale organisaties aangesloten die talentvolle sporters kunnen ondersteunen in hun sportuitoefening. In de regel kan een sporter, die voor het eerst een talentstatus heeft, door het betreffende Olympisch netwerk uitgenodigd worden voor een intakegesprek. Je kunt echter ook zelf contact opnemen met een RTO en je status opvragen. Voor een overzicht van alle Regionale netwerken kun je kijken op www.nocnsf.nl.

Voor de talentprofielen kunstrijden van dit seizoen zie bijlage.

De talentprofielen zal ingaande het seizoen 2016-2017 worden herzien in verband met de oprichting van Regionale talentencentra (RTC).
Deel deze pagina: