Inline-skaten Kunstrijden Langebaan / kortebaan Marathon Schoonrijden Shorttrack Schaatsen op natuurijs
‹ terug

Lid worden

Verenigingen, stichtingen en andere rechtspersonen kunnen zich aansluiten bij de KNSB door (buitengewoon) lid te worden. Verenigingen worden gewoon lid van de KNSB. Stichtingen en of andere rechtspersonen kunnen alleen lid worden als buitengewoon lid worden. 

Het lidmaatschap bij de KNSB dient door het bestuur van de KNSB goedgekeurd te worden. Zij beoordelen een aanvraag van een nieuwe vereniging vooral op haar statuten. Naast statuten dient u het ingevulde aanvraagformulier en een uittreksel van de Kamer van Koophandel aan te leveren.

Modelstatuten
De KNSB heeft modelstatuten die door een nieuwe vereniging of bij wijziging van bestaande statuten worden geadviseerd te gebruiken. Dit is geen verplichting maar wel dringend advies om zodoende verenigingen te verzekeren van up-to-date statuten die voldoen aan alle wettelijke voorschriften en bovendien voldoen aan eisen van de KNSB met betrekking tot statuten, reglementen en Goed Sportbestuur. Het bestuur hanteert de KNSB Modelstatuten dan ook vrij strak als richtlijn bij beoordeling. Voordat een vereniging met de notaris aan de slag gaat en ook de statuten formeel laat passeren, is het verstandig de conceptstatuten te laten controleren door de KNSB. Wij beoordelen in hoeverre er nog onregelmatigheden in staan die aangepast dienen te worden. Dit kan met name extra kosten achteraf schelen. We adviseren daarom pas naar de notaris te gaan als de goedkeuring van zowel de KNSB als de eigen ALV geregeld zijn.

Nieuwe modelstatuten

Vanaf 22 februari 2018 zijn de nieuwe modelstatuten van de KNSB beschikbaar. Hierbij willen wij u graag informeren waarom deze gewijzigd zijn en wat er gewijzigd is:

De procedure tot het lidmaatschap van de KNSB is ongewijzigd.

Een aantal verenigingen heeft zich in de afgelopen periode gemeld om lid te willen worden van de KNSB. Vanwege de nieuwe KNSB statuten en Modelstatuten verenigingen heeft dit traject vertraging opgelopen. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen met deze verenigingen.

Wijzigen van statuten
Een vereniging die de bestaande statuten wil wijzigen dient ook goedkeuring van het bestuur van de KNSB te verkrijgen.

Indeling in het Gewest & Lidmaatschap van het Gewest
Een vereniging die lid wordt van de KNSB wordt automatisch ingedeeld in het gewest waarin de vereniging zich geografisch bevind. Buitengewoon leden/stichtingen worden niet automatisch ingedeeld in het gewest. Naast het lidmaatschap van de KNSB adviseren wij nieuwe verenigingen/ stichtingen om ook lid te worden van het gewest. Dit is echter niet verplicht. Het KNSB-verenigingslidmaatschap heeft via het betreffende gewest inspraak op het uit te oefenen stemrecht in de Ledenraad, dit is niet van toepassing op Buitengewone leden/ Stichtingen. De getrapte vertegenwoordiging wordt in de gewesten gekozen. Nieuwe verenigingen/ stichtingen dienen zelf contact op te nemen met het secretariaat van het betreffende gewest als zij lid willen worden.

Buitengewoon lid/Stichtingen
Stichtingen en andere rechtspersonen kunnen alleen het buitengewone lidmaatschap aanvragen. Ook een vereniging van verenigingen, zoals Baanverenigingen, komen in aanmerking voor een buitengewoon lidmaatschap (als vereniging). De aanvraag voor het buitengewoon lidmaatschap wordt voorgelegd aan het bestuur van de KNSB. Dit gebeurt vooral op basis van de statuten. Er zijn geen modelstatuten voor stichtingen, maar de modelstatuten voor verenigingen (uitgezonderd de onderdelen die betrekking hebben op leden) geven een goede richtlijn. Een buitengewoon lid heeft in tegenstelling tot een gewoon lid geen recht op afname van licenties en ook geen stemrecht in de ledenraad (via een gewest).

 

Heb je gevonden wat je zocht?