Inline-skaten Kunstrijden Langebaan / kortebaan Marathon Schoonrijden Shorttrack Schaatsen op natuurijs
‹ terug

Tevredenheidsenquête 2016/2017

Tevredenheidsenquête verenigingen 2016/2017

In de maand mei heeft de KNSB voor de 3de keer een tevredenheidsenquête gehouden onder al haar verenigingen. Met het onderzoek wil KNSB de wensen en behoeften van de verenigingen zo goed mogelijk afstemmen op de producten en diensten van de KNSB. In totaal waren er 127 reacties waarbij de grootste groep van de respons afkomstig is van natuurijsverenigingen. Hieronder zijn de belangrijkste resultaten benoemd. Klik hier voor een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten.

Basislidmaatschap voor verenigingen
Alle producten en diensten uit het basislidmaatschap worden voor een groot deel als belangrijk en zeer belangrijk beoordeeld. Met name de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en de verzekering voor actieve leden wordt als zeer belangrijk ervaren. Dit betekent dat het basislidmaatschap goed aansluit bij de wensen en behoeften van de verenigingen. Opvallend was dat nog niet van alle producten en diensten, door met name de natuurijsverenigingen gebruik wordt gemaakt. Aan de KNSB de taak om de kwaliteit van het basislidmaatschap te blijven waarborgen en de informatievoorziening richting verenigingen te verbeteren.

Modules natuurijsverenigingen kunstijsverenigingen
De producten en diensten uit de aanvullende modules, die verenigingen kunnen afnemen, worden over het algemeen als belangrijk ervaren. Hiervoor geldt wel dat er meer verschil is te zien tussen de diverse producten en diensten. Naast de inhoud van de module is ook gevraagd naar de promotionele activiteiten van de KNSB voor verenigingen. De promotionele activiteiten rondom natuurijstochten, breedtesport en wedstrijdsport wordt als belangrijk/zeer belangrijk gewaardeerd. Het komende seizoen zal hier ook meer aandacht aan worden besteed, via onder meer schaatsen.nl.

Ondersteuning
Verenigingen ondersteunen bij het uitoefenen van de schaats- en inline-sport is één van de speerpunten van de KNSB. Aan de hand van rapportcijfers heeft KNSB bij de verenigingen gevraagd hoe zij ons daarin waarderen. Zo is er onder meer gevraagd naar de tevredenheid van de bereikbaarheid van het bondsbureau. Dit is gewaardeerd met een 6,6. Dit betekent een lichte stijging t.o.v. vorig jaar.

Om de verenigingen nog beter te kunnen ondersteunen, gaat de KNSB zich ook komend seizoen door ontwikkelen op het gebied van service & ondersteuning. Dit zal zich onder meer vertalen in concretere informatie voorziening, meer promotionele aandacht, maar ook professionalisering van de huidige communicatiemiddelen en verenigingsgesprekken met verenigingen.

Bent u op zoek naar meer informatie over wat de KNSB kan betekenen voor uw vereniging, klik hier.
Op zoek naar het laatste nieuws en ontwikkelingen? Klik hier om volledig op de hoogte te zijn.

Heb je gevonden wat je zocht?