Inline-skaten Kunstrijden Langebaan / kortebaan Marathon Schoonrijden Shorttrack Toerschaatsen
‹ terug

Tevredenheidsenquête 2015/2016

KNSB Verenigingen vinden kennisdeling belangrijk

Om onze producten en diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag hebben wij eind vorig seizoen voor de tweede keer alle KNSB verenigingen de tevredenheidsenquête toegestuurd. We hebben 138 reacties ontvangen van zowel verenigingen met een natuurijslidmaatschap (56%) als verenigingen met een sportlidmaatschap (44%). We zijn erg blij met jullie reacties; een duidelijke verhoging ten opzichte van onze nulmeting uit september waar we 93 reacties ontvingen. Klik hier voor een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten.

Wat vonden jullie belangrijk? 

Jullie gaven aan een groot deel van onze producten en diensten belangrijk tot zeer belangrijk te vinden. Verzekeringen, opleidingen (sportverenigingen), kennisdeling, telefonisch advies, belangenbehartiging en informatie op schaatsen.nl scoorden hierbij het hoogst. Ook waren we erg blij te zien dat verenigingen die gebruik maken van bepaalde producten of diensten daar over het algemeen ook tevreden over zijn. De overall tevredenheid is het afgelopen jaar licht gestegen van een 6.3. naar een 6.4. Wél vindt een groot deel van de verenigingen de prijs van het lidmaatschap te hoog. Om deze reden hebben we inmiddels het goedkopere KNSB Basislidmaatschap ingevoerd.  Ook viel ons op dat relatief veel verenigingen nog niet voldoende op de hoogte zijn van de ondersteuning die wij jullie bieden en de activiteiten die wij uitvoeren om de sport in de volle breedte te promoten. Hier valt voor ons dus nog een belangrijke slag te slaan. Daarnaast zijn wij op basis van de ontvangen reacties komend seizoen in ieder geval al met de onderstaande verbeterpunten aan de slag gegaan.

Meer goede voorbeelden en stappenplannen op knsb.nl

Een van onze speerpunten komend seizoen is het ontwikkelen van een kenniscentrum op knsb.nl. We zijn gestart met de thema’s besturen, vrijwilligers en ledenwerving & -behoud en zullen de eerste informatie half oktober tonen. Naast praktische handvatten komen bijvoorbeeld goede voorbeelden van collega verenigingen en downloads met stappenplannen aan bod. Uit zowel verenigingsgesprekken als de tevredenheidsenquête is naar voren gekomen dat onze verenigingen dit nog missen en hier een belangrijke taak voor zien bij de bond.

Delen van ervaringen met andere verenigingen

Ook krijgen we vaak terug dat jullie in contact willen komen met andere verenigingen en zo van elkaar willen leren. Dit willen wij vanuit de KNSB gaan faciliteren door het organiseren van een aantal kennissessies voor zowel sportverenigingen als natuurijsclubs. Tevens heeft de KNSB gekozen voor een nieuwe insteek voor de Verenigingsdag. Komend seizoen organiseren we in samenwerking met de gewesten vier regionale verenigingsdagen. De eerste vindt plaats op 1 oktober in Sportcentrum Kardinge in Groningen.

Uitgebreider verzekeringsaanbod

70% van de deelnemers gaf aan interesse te hebben in aanvullende verzekeringen. Sinds kort kunnen jullie de ongevallenverzekering afnemen voor deelnemers aan clinics of vrijwilligers tijdens evenementen. Daarnaast biedt Meeus een brand- en opstalverzekering aan voor verenigingen met een eigen clubhuis. Kijk op de website voor meer informatie.

Heb je gevonden wat je zocht?