Inlineskaten Kunstrijden Langebaan / kortebaan Marathon Schoonrijden Shorttrack Schaatsen op natuurijs
‹ terug

2. Welke gespreksonderwerpen breng je in en op welke manier?

Stap 2: Je denkt dat jij en de politiek elkaar wel wat te vertellen hebben. Hoe bepaal je wat de juiste gespreksonderwerpen zijn, en hoe kun je deze op de beste manier overbrengen?

Als sportclub sta je voor een aantal uitdagingen. Een tekort aan vrijwilligers, een accommodatie die niet voldoet aan de wensen van je bezoekers, beleid of wetgeving die het moeilijk maakt om evenementen te organiseren. Dat is vervelend, maar realiseer je dat jij niet de enige sportclub bent die hier tegenaan loopt. En dat biedt wederom kansen. Bezuinigt jouw gemeente bijvoorbeeld op sport? Dan zou je met alle sportclubs samen kunnen optrekken.

Je kunt er ook voor kiezen om zelfstandig het gesprek aan te gaan met politici. Wacht je bijvoorbeeld al jaren op een kunstgrasveld, een nieuwe sporthal of een trimloopbaan en kun je door intensiever gebruik hiervan meer mensen laten sporten? Dan kun je prima zelf in gesprek gaan.

Maar let wel, niet alleen de sportclub heeft uitdagingen. De gemeente heeft die ook. De gemeente is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg. Zij wil goede zorg leveren voor mensen die dat nodig hebben maar wil ook voorkomen dat mensen zorg nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan mensen met overgewicht. Door een verandering in leefstijl met gezonde voeding en bewegen kan worden voorkomen dat mensen diabetes krijgen. Jij hebt als sportclub het sportaanbod en kunt de gemeente helpen haar probleem op te lossen.

Hier onder vind je een aantal uitgewerkte voorbeelden waarin sportclubs en gemeenten elkaar kunnen vinden op basis van hun uitdagingen. Dit geeft een goede indruk van hoe je de gespreksonderwerpen kunt bepalen. Verplaats je bij de voorbereiding ook in de problemen/ wensen van de politiek. Dan realiseer je een win-win situatie.

Uitdaging sportclub – kwaliteit accommodatie is niet toereikend

De accommodatie voldoet niet meer volledig aan de wensen van de gebruikers. De voorzieningen zijn verouderd. De gemeente heeft de afgelopen jaren geen financiële ruimte gehad om te investeren in de accommodatie.

Als sportclub voorzie je wel in een behoefte in een wijk, dorp of stad omdat er veel mensen met plezier sporten en de sportdeelname op de plek waar je zit laag is.

Uitdaging gemeente – meer mensen aan het sporten en bewegen krijgen
De gemeente wil graag dat meer mensen gaan sporten en bewegen. De gemeente neemt dat op in haar beleid. Maar het opschrijven maakt nog niet dat meer mensen dan ook echt gaan sporten. De gemeente heeft sportclubs nodig met een goede accommodatie, goed kader en een goed aanbod om de ambities waar te maken.

Gezamenlijk belang
Jij wilt graag een aantrekkelijke accommodatie zodat je bestaande en nieuwe leden of klanten aan je kunt binden. De gemeente wil graag dat er meer mensen gaan sporten in jouw gemeente of wijk. Laat zien dat als de gemeente de investering doet, jij meer mensen naar de club kunt trekken. Dat heeft een positieve invloed op gezondheid.

Vertaling naar het verkiezingsprogramma
De politieke partij kan opschrijven dat ze wil investeren in onderhoud van de sportaccommodaties in wijk x om daar de sportdeelname te verhogen in samenwerking met de sportclubs.

 

Uitdaging ijsclub – de energierekening omlaag brengen

Een groot deel van de vaste lasten gaat op aan energie. Je wilt de energierekening graag omlaag brengen en denkt aan het plaatsen van zonnepanelen op het dak of het vervangen van bestaande lampen door ledverlichting. De kosten voor de investeringen zijn heel hoog en met eigen geld kun je de investeringen niet financieren.

Uitdaging gemeente – verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed
De overheid (rijk, provincie en gemeenten) zet in op CO2 reductie. Dat is afgesproken in het nationale Energieakkoord. Het blijkt in de praktijk voor gemeenten lastig om de klimaatdoelstellingen te halen.

Gezamenlijk belang
Jij wilt de energierekening omlaag brengen. De gemeente wil de CO2 reductie verminderen. Dat kan door te helpen jouw accommodatie te verduurzamen. Of nog mooier, door alle accommodaties in de gemeente te verduurzamen. Je hebt als club ook nog eens het voordeel dat heel veel mensen daar wekelijks zijn. Als zij een duurzame club zien kan dat mensen inspireren om zelf ook met duurzaamheid aan de slag te gaan.

Vertaling naar het verkiezingsprogramma
De politieke partij kan opschrijven dat ze alle sportaccommodaties wil verduurzamen en daarvoor een subsidieregeling opstelt.

 

Uitdaging sportclubs – tekort aan vrijwilligers

Het wordt voor de sportclub steeds lastiger om vrijwilligers te enthousiasmeren voor allerlei taken op de club. Mensen hebben het druk. Ze willen wel iets doen maar vinden het lastig om er structureel tijd in te stoppen. Het werk komt daardoor steeds vaker neer de schouders van een klein groepje mensen.

Uitdaging gemeenten – mensen aan het werk helpen
De gemeente heeft met de participatiewet de taak om mensen aan het werk te helpen. Het gaat dan ook om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen voor wie een betaalde baan geen mogelijkheid is. De gemeente zoekt naar vrijwilligerswerk om mensen weer in een werkritme te krijgen of te voldoen aan de tegenprestatie die mensen in de bijstand moeten leveren.

Gezamenlijk belang
Jij zoekt vrijwilligers, de gemeente zoekt vrijwilligerswerk. Juist de omgeving van sport kan voor mensen heel inspirerend zijn. Als de vrijwilliger begeleiding nodig heeft kun je de gemeente vragen jou als sportclub daarin te ondersteunen, bijvoorbeeld met een financiële bijdrage.

Vertaling naar het verkiezingsprogramma
De politieke partij kan opschrijven dat ze meer mensen werkervaring wil laten opdoen door middel van vrijwilligerswerk in de sport.

 

Uitdaging sportclub – teruglopend ledenaantal

Je hebt de afgelopen jaren het ledenaantal zien teruglopen. Je wilt graag nieuwe doelgroepen aanspreken en wilt daarvoor wel iets toevoegen aan het aanbod. Misschien wil je iets aanbieden voor ouderen, mensen met een beperking of asielzoekers. Dat doet wel een extra beroep op jouw vrijwilligers om deze groepen goed te begeleiden. Je hebt de stap daarom nog niet gezet.

Uitdaging gemeente – iedereen doet mee
De gemeente wil graag dat alle mensen mee kunnen doen. Er zijn kinderen in armoede die niet mee kunnen doen omdat er geen geld is voor de sportclub, ouderen die zich eenzaam voelen of mensen met een beperking die graag willen maar door een gebrek aan toegankelijke accommodaties niet volledig kunnen participeren.

Gezamenlijk belang
De gemeente zoekt een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en mee kunnen doen. Jij bent een sportclub met een groot clubgevoel waar iedereen welkom is. Je kunt met de gemeente afspreken dat je voor kinderen in armoede samen met het Jeugdsportfonds een aanbod wilt doen, of voor ouderen een nieuw aanbod inricht en samen met de gemeente kijkt hoe de accommodatie zo kan worden aangepast dat die voor mensen met een beperking ook goed te bereiken is.

Vertaling naar het verkiezingsprogramma
De politieke partij kan opschrijven dat ze participatie belangrijk vindt en sport bij uitstek het middel is om mee te kunnen doen en clubs wil helpen nieuwe doelgroepen te bereiken.

 

Niks missen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven

Welke nieuwsbrieven wil je graag ontvangen?

Volg je ons al?

Vragen?

088 489 20 00

[email protected]

Alle contactgegevens >>

Heb je gevonden wat je zocht?