Inlineskaten Kunstrijden Langebaan / kortebaan Marathon Schoonrijden Shorttrack Schaatsen op natuurijs
‹ terug

Visie KNSB Talentherkenning- en ontwikkeling

Om het beste schaatsland van de wereld te blijven (langebaan), het shorttracksucces door te ontwikkelen en op het gebied van inlineskaten en kunstrijden te groeien naar het hoogste niveau, heeft de KNSB de KNSB 5 KNSB Talent Teams geaccrediteerd en twee VTO’s kunstrijden. Daarnaast bestaan de KNSB Talentdagen.

Talentontwikkelling

De talentontwikkeling van de KNSB is als een piramide opgebouwd. Talenten kunnen vanuit de baanselecties, gewesten of verenigingen geselecteerd worden voor een KNSB Talent Team. Deze talentontwikkelingsprogramma’s staan onder regie van de KNSB en voldoen aan kwalitatieve voorwaarden zoals goede talentcoaches, goede accommodaties, goede ijsuren en een optimale samenwerking met onderwijs- en studie-instellingen waaronder Topsporttalentscholen (LOOT’s).

De KNSB Talent Team-coaches zijn voor langebaan en shorttrack fulltime beschikbaar (parttime bij inlineskaten). Door deze optimale omstandigheden in de eigen regio te bieden aan een grote groep talenten, krijgen laatrijpers ook meer kansen om een optimale ontwikkeling door te maken richting de (inter)nationale seniorentop.

Zowel junioren als (neo)senioren kunnen deel uitmaken van een KNSB Talent Team-selectie en daarmee richt ieder KNSB Talent Team zich op de laatste drie fases van het MJOP: train trainen, trainen om te presteren en trainen voor de top.

De leeftijdsrange binnen een KNSB Talent Team-selectie stelt de KNSB Talent Team-coach in staat om sporttechnisch een optimale lerende omgeving te creëren. Hierdoor worden alle aan te leren competenties en vaardigheden op mentaal, fysiek, technisch en tactisch gebied geborgd binnen de KNSB Talent Team-selectie. Bovendien biedt een KNSB Talent Team-programma de (neo)senioren die nog niet (of niet meer) deel uitmaken van een erkend Topteam of nationale selectie, optimale omstandigheden om toch een volgende stap in prestatieontwikkeling te maken.

De kalenderleeftijden die beschreven staan per fase van MJOP zijn indicatief. De biologische leeftijd, trainingsleeftijd en relatieve leeftijd bepalen in de praktijk welke fase op een rijder of rijdster van toepassing is. Naast deze ontwikkelingsfactoren spelen ook andere factoren een rol bij het selecteren van een talent voor een KNSB Talent Team (zie ook selectiecriteria).

KNSB Talent Teams

KNSB Talent Teams bieden talenten de juiste randvoorwaarden om zich optimaal te ontwikkelen. De KNSB Talent Teams faciliteren meerdere disciplines of hebben multidisciplinaire samenwerkingsverbanden binnen de regio. Deze multidisciplinaire aanpak wordt onderschreven door het meerjarenopleidingsplan (MJOP) van de KNSB, dat hier te vinden is. Een KNSB Talent Team kan, indien sporttechnisch functioneel, op meerdere locaties in de eigen regio centraal trainen.

Vereniging Talentontwikkeling (VTO)

De regionale talentenprogramma’s voor het kunstrijden worden VTO’s genoemd. VTO staat voor vereniging talentontwikkeling. VTO’s worden gezien als sterke verenigingen en voldoen aan de door de KNSB gestelde voorwaarden, welke sterk lijken op de voorwaarden die de bond stelt aan KNSB Talent Teams. In de VTO’s trainen de beste talenten uit een VTO-regio, centraal samen. Voor kunstrijden gelden andere (fig.1) leeftijden per fase van het MJOP. Kunstrijden is een zogenaamde vroeg-specialisatie-sport en een VTO richt zich hoofdzakelijk op de fase leren trainen en deels op train trainen.

Talentdagen

De Talentdagen worden georganiseerd met verschillende doelstellingen. Enerzijds wordt het gebruikt voor het periodiek monitoren van onze talentvolle jonge sporters en dit gebruiken voor trainingssturing (talentbevestiging en -ontwikkeling)​ en het creëren van een talentprofiel welke wordt ingezet voor de scoutingsprocessen. Daarnaast hebben de talentdagen als doel om door het regelmatig testen van prestatiebepalende factoren er een database wordt opgebouwd waaruit uiteindelijk talentprofielen ontstaan ter identificatie van een talentvolle schaatser of inlineskater. 

Samenwerking tussen KNSB Talent Teams, VTO’s en de KNSB

Alle KNSB Talent Teams en VTO’s vallen onder regie van de KNSB, conform het beleid van NOC*NSF. Deze regierol van de bond is met name bedoeld om de kwaliteit van de talentenprogramma’s te bewaken. De regierol van de bond is onder meer terug te zien op de volgende manieren:

Deze regie betekent in de praktijk vooral dat de KNSB intensief samenwerkt met alle KNSB Talent Team-coaches, waarbij altijd geredeneerd wordt vanuit twee hoofdvragen:

  1. Wat is het beste voor ieder individueel talent?
  2. Hoe kunnen we elkaar hierbij als bond en KNSB Talent Team ondersteunen?  

Naast de samenwerking met de KNSB werken de KNSB Talent Team-coaches onderling samen en delen zij, ook multidisciplinair, kennis met elkaar.

Elk KNSB Talent Team bestaat uit een stichting en een VTO is onderdeel van een vereniging. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle voorwaarden zoals gesteld in de samenwerkingsovereenkomst met de KNSB. Naast de formele evaluatiemomenten tussen een KNSB Talent Team-bestuur en de KNSB is er in de praktijk veelvuldig contact over operationele processen.

Om een optimale samenwerking tussen de KNSB Talent Team-coaches en de trainers van baanselecties en verenigingen te creëren, vindt intensief overleg plaats tussen gewesten (baanselecties) en KNSB Talent Teams. Voor VTO’s is met name de samenwerking met andere verenigingen van belang. Deze samenwerking is binnen de piramidale structuur van groot belang, omdat de route van toekomstige kampioenen langs meerdere organisatievormen loopt en synchronisatie van deze route gewenst is.

Niks missen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven
Welke nieuwsbrieven wil je graag ontvangen?

Volg je ons al?

Vragen?

088 489 20 00

[email protected]

Alle contactgegevens >>

Heb je gevonden wat je zocht?