Inlineskaten Kunstrijden Langebaan / kortebaan Marathon Schoonrijden Shorttrack Schaatsen op natuurijs
‹ terug

Project Vrijwilligers in de Schaatssport – voor én door vrijwilligers

Samen met alle geledingen binnen de KNSB wordt er gewerkt om de schaatswereld ook in de komende jaren te verzekeren van voldoende goede en gemotiveerde vrijwilligers.
Om dat fundament onder de schaatssport in de toekomst te borgen, is zowel werving als behoud van vrijwilligers cruciaal. De KNSB is daar permanent mee doende, maar de veranderende samenleving vraagt om een herijking van het beleid. Het project is begonnen met het in kaart brengen van de huidige bedreigingen en kansen voor het vrijwilligerswerk binnen de KNSB. Uiteindelijk komt er, in nauwe samenwerking tussen bondsbureau en vrijwilligers, een plan om de kracht van de vrijwilligers optimaal te benutten. Het motto: voor en door vrijwilligers.

Oproep: voor én door vrijwilligers
In de verschillende onderdelen van het project heeft de KNSB vertegenwoordigers van alle geledingen getrokken om mee te denken én mee te komen praten.
Zo is er de inventarisatie uitgezet bij verenigingen, gewesten, baancommissies, secties en commissies. Een ieder is gevraagd vanuit zijn geleding input te leveren. En met succes, een groot aantal bestuurders heeft inmiddels de vragenlijst beantwoord. Met deze medewerking krijgen we een goed inzicht in de huidige situatie met betrekking tot vrijwilligers in de schaatssport.
De inventarisatie kan nog tot uiterlijk 9 mei worden ingevuld.

Praat mee!
In de volgende fase van het project gaat de KNSB met vertegenwoordigers uit alle verschillende geledingen in een tweetal sessies in gesprek.
Doel is om gezamenlijk te verkennen hoe we vrijwilligers optimaal kunnen faciliteren, inspireren en waarderen zodat de schaatswereld ook in de komende jaren verzekerd is van voldoende goede en gemotiveerde vrijwilligers.

In de eerste sessie op dinsdag 15 mei gaan we samen met de deelnemers verder in op wat er goed gaat en wat er beter kan. Samen met de uitkomsten van de enquête geeft dit een goed overzicht van wat belangrijk is en wat beter kan of moet. Met het benoemen en prioriteren van doelstellingen voor de toekomst wordt deze sessie afgesloten.
In de tweede sessie op donderdag 24 mei gaan we aan de slag met uitkomsten uit de eerste sessie. Gezamenlijk gaan we aan het werk om tot verbeteringen en nieuwe (creatieve) oplossingen te komen om de doelen en verbeterpunten te realiseren.

Voor beide bijeenkomsten zijn er nog plaatsen over! Middels een uitnodiging zijn alle geledingen gevraagd mee te komen praten op 15 of 24 mei. Alleen met medewerking van
Bestuurders of vrijwilligers kunnen zich nog voor beide data opgeven bij projectleider Ramon Kuipers via [email protected].

Niks missen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven

Welke nieuwsbrieven wil je graag ontvangen?

Volg je ons al?

Vragen?

088 489 20 00

[email protected]

Alle contactgegevens >>

Heb je gevonden wat je zocht?