Inline-skaten Kunstrijden Langebaan / kortebaan Marathon Schoonrijden Shorttrack Schaatsen op natuurijs
‹ terug

Nieuwe Privacywetgeving

Op deze pagina verzamelen wij alle relevante informatie over AVG om verenigingen zo goed mogelijk te informeren over de stappen die de vereniging dient te doorlopen.

Nieuwe privacywetgeving geldt ook voor verenigingen
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Sportverenigingen krijgen ook te maken met deze nieuwe privacywetgeving. Want sportverenigingen hebben net als heel veel andere organisaties te maken met het verwerken van persoonsgegevens.

Informatie KNSB-verenigingen
Met de nieuwe privacy wetgeving moeten de administratieve handelingen ten aanzien van privacy anders worden geregeld. Denk hierbij aan persoonsgegevens van jouw leden, hoe ga je hiermee om? En hoe openbaar zijn deze gegevens? Maar ook, verspreid je bewust/onbewust ledengegevens aan derden? Wat mag er wel en niet met de nieuwe wetgeving?

Gratis AVG-tool
Om verenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het doorvoeren van de nieuwe wet- en regelgeving biedt de KNSB een gratis AVG-tool aan. De AVG-tool is een stappenplan dat is ontwikkeld door Stichting AVG. Dit stappenplan neemt je mee in de acties die je dient te ondernemen op het vlak van bijvoorbeeld ICT, interne procedures en contracten. Het stappenplan AVG voor sportclubs is een hulpmiddel om te voldoen aan de AVG. Met het doorlopen en invulling van deze tool ontwikkel je een privacy protocol voor jullie vereniging.

Inloggegevens AVG-Tool
Alle aangesloten KNSB-verenigingen hebben op vrijdag 9 maart een vouchercode toegestuurd gekregen voor de AVG-tool (www.avg-programma.nl) De vouchercode is per e-mail aan de secretaris van de vereniging verstrekt.
(de AVG-tool kostte oorspronkelijk 250 euro per vereniging. Door de samenwerking met andere sportbonden en NOC*NSF is dit bedrag teruggebracht tot 7,00 euro. Deze kosten neemt de KNSB voor haar rekening, zodat verenigingen het AVG-programma gratis kunnen gebruiken.)

Let op: Na het doorlopen van het stappenplan kun je een AVG-verklaring aanvragen bij Stichting AVG. Dit is een zelf-verklaring. Je verklaart hiermee zelf dat jouw vereniging het stappenplan heeft doorlopen en acties heeft ondernomen. Stichting AVG bekijkt alleen of het stappenplan is ingevuld. Zij doet geen inhoudelijk onderzoek of de stappen juist zijn gevolgd. Jouw vereniging is en blijft zelf verantwoordelijk om te (blijven) voldoen aan de AVG.

Aanvullende informatie – nieuwsbrieven
NOC*NSF heeft in samenwerking met juristen van CMS een aantal nieuwsbrieven opgesteld, die verenigingen helpen bij het goed implementeren van de privacywetgeving, maar ook voor aanvullende informatie zorgen:

Neem de nieuwe AVG-wet serieus
Zorg ervoor dat je als organisatie aan alle voorwaarden voldoet. Door de nieuwe wetgeving is de controle groter, strenger en de boetes bij verkeerd gebruik van de gegevens torenhoog.
Ook de KNSB moet voor 25 mei 2018 voldoen aan de nieuwe AVG regelwetgeving. Alle processen van de KNSB met daarin onder meer verwerking van persoonsgegevens dienen gecontroleerd te worden en te voldoen aan de AVG. Als er veranderingen zijn die invloed hebben op de verenigingen, dan worden de verenigingen daarover geïnformeerd.

Vragen
Heb je vragen over de nieuwe wetgeving, neem dan contact op met Martijn Hagens – m.hagens@knsb.nl. Daarnaast houden wij jullie op deze pagina op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Maar ook vanuit sport.nl/voorclubs is er veel aandacht voor de nieuwe AVG-wet.

Heb je gevonden wat je zocht?