Inlineskaten Kunstrijden Langebaan / kortebaan Marathon Schoonrijden Shorttrack Schaatsen op natuurijs
‹ terug

KNSB Meerjarenplan 2020-2028

Samen voor het Schaatsen. Onder dat motto doen wij dagelijks onze uiterste best om de schaatssport en het inlineskaten te laten floreren. Maar welke kant wil de KNSB eigenlijk op met deze prachtige sport(en)?

Het is tijd voor het opstellen van een nieuwe meerjarenstrategie, een stevig onderbouwd plan dat kan bogen op een breed draagvlak. In dit strategisch plan gaan we onze koers vastleggen voor de periode tot 2028. Bij dit proces willen we zoveel mogelijk partijen betrekken, zowel binnen als buiten de schaatswereld.

Onderzoeken samen met Mulier Instituut
Allereerst brengen we hiervoor de actuele situatie van het schaatsen en inlineskaten grondig in kaart. Wat zijn de motieven en behoeften van actieve schaatsers én volgers (fans)? Het Mulier Instituut heeft hiertoe in opdracht van de KNSB een grootschalig onderzoek gehouden.

De volgende stap is dat we in samenwerking met het Mulier Instituut een onderzoek houden onder alle schaats-, inlineskateverenigingen en ijsclubs in Nederland. Wat zijn de doelen en ambities van de verenigingen, wat is nodig om die doelen te realiseren, met welke knelpunten of belemmeringen hebben verenigingen te maken?

Mede op basis van de analyse die uit deze onderzoeken voortkomt, bespreken we in de volgende fase met experts en belanghebbenden onze keuzes voor de toekomst. Ook bedenken we strategieën om die keuzes waar te maken en bespreken we met bij de KNSB aangesloten verenigingen wat dit voor jullie betekent.

In de laatste fase wordt duidelijk welke consequenties de gemaakte keuzes hebben voor de organisatie van de KNSB als moderne sportbond. Dit wordt nader uitgewerkt in een activiteitenplan en een meerjarenbegroting op hoofdlijnen. Als alles volgens plan verloopt, is het strategisch plan eind 2020 gereed. De kans bestaat dat u of uw organisatie de komende maanden wordt benaderd om medewerking te verlenen aan de totstandkoming van ons strategisch plan. We hopen uiteraard dat u daartoe bereid bent. Met een goed en breed gedragen plan kunnen we onze sport gezamenlijk een gezonde toekomst bieden.

Niks missen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven

Welke nieuwsbrieven wil je graag ontvangen?

Volg je ons al?

Vragen?

088 489 20 00

[email protected]

Alle contactgegevens >>

Heb je gevonden wat je zocht?