Inlineskaten Kunstrijden Langebaan / kortebaan Marathon Schoonrijden Shorttrack Schaatsen op natuurijs
‹ terug

Kerntaken KNSB

Binnen de KNSB is een proces opgestart om keuzes te maken in de toekomstige taken die het bondsbureau van de KNSB kan uitvoeren. In november en december worden twee werksessies georganiseerd waarvoor een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden in de schaatswereld is uitgenodigd. Doel is om binnen het bondsbureau verder te focussen op kerntaken en een reductie te realiseren op de uitgaven van minimaal 1 miljoen euro.

Dit voorjaar heeft de Expertgroep Duurzame Inrichting Schaatssport een advies opgesteld voor een gezonde schaatstoekomst in Nederland. Dit advies is door de Ledenraad van de KNSB overgenomen. Parallel aan dit adviesproces heeft een wisseling van het bestuur plaatsgevonden. De nieuwe directeur-bestuurder heeft de opdracht gekregen om gezamenlijk, met alle betrokkenen binnen het schaatsen in Nederland, aan de slag te gaan met de aanbevelingen van de Expertgroep.

Verlaging van de uitgaven van het bondsbureau – focus op kerntaken

Het eerste en belangrijkste speerpunt voor het lopende jaar is financieel orde op zaken te stellen in eigen huis, gericht op een gezond financieel meerjarenbeleid. De Ledenraad heeft, op basis van het advies van de Expertgroep Duurzame Inrichting Schaatssport, als taakstelling voor het bondsbureau een verlaging van de uitgaven per 1 juli 2018 met € 1.050.000 vastgesteld. Hiermee wordt bereikt dat de begroting in evenwicht blijft.

Om deze situatie te realiseren is in juli 2017 gestart met het in kaart brengen van de huidige activiteiten van het bondsbureau. In twee werksessies zal de KNSB samen met de doelgroepen, klanten en andere belanghebbenden nader informatie en inzichten verwerven die nodig zijn om de goede keuzes te maken. In december zal onder verantwoordelijkheid van de directeur bestuurder een voorstel worden opgesteld met de nieuwe kerntaken dat leidt tot de gewenste besparing op de uitgaven. Het voorstel wordt voorgelegd aan de Raad van Toezicht en de Ledenraad en krijgt zijn beslag in de begroting voor het seizoen 2018-2019.

Niks missen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven

Welke nieuwsbrieven wil je graag ontvangen?

Volg je ons al?

Vragen?

088 489 20 00

[email protected]

Alle contactgegevens >>

Heb je gevonden wat je zocht?